POP3-projectenoverzicht

Laatst bijgewerkt: 26-09-2023

In het POP3-projectenoverzicht vind je informatie over projecten die bijdragen aan de ontwikkeling van het Nederlandse platteland. De projecten zijn gefinancierd uit het Plattelandsontwikkelingsprogramma (POP3). Je kunt zoeken op de maatregelen:

  • Samenwerking voor innovatie/EIP
  • Kennisverspreiding
  • LEADER
  • Deltaplan Agrarisch Waterbeheer (DAW)

Doel

Het doel van het POP3-projectenoverzicht is kennis uit projecten ontsluiten en initiatiefnemers inspireren.

Het overzicht wordt regelmatig geactualiseerd, maar is niet volledig.

Mist jouw POP3-project in het overzicht? Stuur dan een e-mail naar Regiebureau@rb.agro.nl

Andere overzichten met plattelandsontwikkelingsprojecten