Aanleg recreatief fietspad historische spoorbaan

LEADER Zeeuws-Vlaanderen
Regio: Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
Status: Lopend

Dwars door de bosgebieden bij de Belgisch-Nederlandse grens reed vroeger de trein Hulst–Sint Niklaas. Het spoorracé is nu nog duidelijk in het landschap herkenbaar. De spoorlijn tussen Hulst en Sint Niklaas is bijna volledig ingericht als fietspad, behalve het 1,4 kilometer lange tracégedeelte tussen de Molenstraat en de Grote Kreekweg.

Het project bestaat uit het aanleggen van een 1,4 kilometer lang fietspad op en langs de historische spoorbaan tussen de Grote Kreekweg en de Molenstraat, inclusief een verkeersveilige oversteekplaats ter hoogte van de Molenstraat. Tevens worden maatregelen genomen om ter plaatse de natuur- en landschapswaarden te versterken.

Anne Schreurs, Tel. 06 25 72 65 19
Marloes Slaakweg, Tel. 06 21 12 48 07
LEADER Zeeuws-Vlaanderen