Aardenburg ontdekt

LEADER Zeeuws-Vlaanderen
Regio: Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
Status: Lopend

Gemeente Sluis - De doelstelling van ‘Aardenburg ontdekt’ is door samenwerking en nieuwe verbindingen aan te gaan het welzijn en de welvaart van bewoners in Aardenburg te verbeteren en de sociale cohesie te versterken.

Om de doelstelling te behalen moet er gebruik gemaakt worden van de sterke punten van Aardenburg:

  1. De ligging in een cultureel, landschappelijk en historisch relevant gebied
  2. Beeldbepalende en unieke architectuur van de stad en specifiek de Sint Baafskerk ‘Aardenburg ontdekt’ maakt fysieke, sociale en virtuele verbindingen. Dit gebeurt door gebruik te maken van de synergie tussen de Sint Baafskerk en het Archeologisch Museum, waarmee deze als vliegwiel voor het vormen van andere, nieuwe verbindingen kan fungeren.
Anne Schreurs, Tel. 06 25 72 65 19
Marloes Slaakweg, Tel. 06 21 12 48 07
LEADER Zeeuws-Vlaanderen