Agricorder TM DNA veldtest voor bacterieziekten in aardappelen

Uitvoeringsperiode: 01-07-2017 t/m 31-12-2019
Regio: Friesland
Status: Afgerond

Beschrijving project (project is afgerond)

Probleem

De preventie van latente besmettingen met bacteriën is erg belangrijk in de pootgoedteelt en daarmee ook in de consumptieteelt. Gezond pootgoed levert immers de basis voor een optimale opbrengst voor consumptietelers.

Aanpak

De test is in 2014-2015 ontwikkeld en in 2016 getest voor Alternaria spp. in aardappelen. Hiermee werd aangetoond dat het principe werkt. In het bacterieproject werd een test ontwikkeld voor bacteriële besmettingen in aardappelpootgoed en vervolgens in het veld getest bij twee telers in Noord-Friesland, mede-aanvragers in dit project.
De test is eenvoudig op het boerenerf uit te voeren en aanvullend op PCR toetsing die door NAK en de pootgoedhandelshuizen wordt uitgevoerd. Deze geeft snel inzicht in de besmettingssituatie van de verschillende partijen pootgoed op het bedrijf.

Eindresultaat

Het project is voortvarend van start gegaan in een startbijeenkomst met alle projectpartners. We hebben gedurende het project regelmatig overleg gehad met de telers over de voortgang en de ‘Agricorder’ gedemonstreerd. Tijdens de haalbaarheidsstudie zijn diverse problemen boven tafel gekomen, het bleek niet eenvoudig om van alle relevante bacteriën goede DNA sequenties te krijgen, nodig om de test te kunnen ontwikkelen. Ook lijkt de lage bacterieconcentratie van latent besmette planten een probleem voor een betrouwbare uitslag. We hebben diverse veldtesten uitgevoerd, de resultaten hiervan zijn ook te vinden in de bijlage ‘Monsteruitslagen’. Uiteindelijk is het helaas niet gelukt om een betrouwbare test te ontwikkelen voor de belangrijke bacterieziekten. Daarmee is het uiteindelijke doel van het project helaas niet gerealiseerd. Omdat er hiermee ook geen businesscase voor EximiusLab is heeft het bedrijf moeten besluiten haar activiteiten te staken. Mede ook omdat hetzelfde moest worden geconcludeerd voor de koprottest in uien. Alleen voor de ziekte Alternaria in aardappelen is er een betrouwbare test beschikbaar, maar dit is een veel te smalle basis voor succes.

De uitgevoerde activiteiten zijn uitgebreid beschreven in de bijlage ‘Technisch eindrapport’

 

Website
https://delphy.nl/research/agricorder-dna-veldtest-bacterieziekten-pootaardappelen/

Projectleider

Projectleider
Harm Brinks
Delphy B.V.
06 - 20 42 38 95

Partner(s)

Partner(s)
Stichting ter Bevordering van Agrarische Bedrijfs- & GebiedsOntwikkeling