Akker van de Toekomst, de fysieke proeftuin voor circulaire landbouw

Uitvoeringsperiode: 01-01-2020 t/m 31-12-2022
Regio: NL-230 Flevoland
Status: Lopend

Projectbeschrijving

Probleem

Met de groei van de mechanisatie, als gevolg van schaalvergroting, neemt de bodemdruk toe. Door klimaatverandering is het vaker te nat om bijvoorbeeld in oogstperiodes met grote en zware machines het land op te gaan. Hierdoor gaat de bodemgezondheid achteruit, waardoor gewassen minder vitaal zijn en meer gewasbescherming en bemesting nodig is. Een nattere bodem zorgt tevens voor extra brandstofverbruik. De grotere en zwaardere mechanisatie vergt grotere percelen in monocultuur. De grote percelen in monocultuur zorgt tevens voor een grotere ziekte- en plaagdruk. Hiermee is en blijft de akkerbouw sterk afhankelijk van gewasbeschermingsmiddelen.

Aanpak

De Akker van de Toekomst is een fysieke proeftuin voor een verregaande vorm van circulaire landbouw waarbij natuur-inclusiviteit een grote rol speelt. Om de geformuleerde doelen van deze proeftuin te bereiken, wordt gebruik gemaakt van strokenteelt, onbereden bedden teelt (OBT), zo licht mogelijke (geautomatiseerde) werktuigen (met name in de groeifase van het gewas), de grond blijft zolang mogelijk “groen”, vruchtwisseling met minimaal 5 gewassen, maximaal gebruik van natuurlijke eigenschappen van gewassen en onderlinge natuurlijke interacties tussen gewassen, gebruik van compost en mest, precisietechnieken.

Doel

De Akker van de Toekomst in de Noordoostpolder is de fysieke proeftuin voor een verregaande vorm van circulaire landbouw waarbij natuur-inclusiviteit een grote rol speelt. De akkerbouw en vollegrondsgroenteteelt in Nederland heeft zich de laatste 60 jaar weliswaar ontwikkeld naar een uitzonderlijk hoogproductieve landbouw en wereldmarktleiderschap in meerdere specialismen, maar heeft ook te maken met een toenemende maatschappelijke kritiek ten aanzien van natuur, milieu, voedselveiligheid, eenvormigheid van het landschap en veiligheid voor mens en omgeving. Met de Akker van de Toekomst willen de deelnemers laten zien dat er (nieuwe) mogelijkheden zijn voor een circulaire én rendabele landbouw die in evenwicht is met natuur, milieu en maatschappij.

Website: www.futurefoodproduction.nl.

Projectleider

Projectleider
Jetze Kempenaar
Stichting Future Food Production
06-53112556

Partner(s)

Partner(s)
Digni van den Dries - Metamorphosis VOF
H.L. Tiesinga - Stichting Pioniers van de Toekomst