Automatisch wieden praktijkrijp

Uitvoeringsperiode: 15-04-2017 t/m 31-12-2019
Regio: NL-414 Zuidoost-Noord-Brabant
Status: Lopend

Beschrijving project

Probleem

Onkruid wieden is arbeidsintensief. Veelal worden chemische middelen gebruikt voor het onkruidvrij maken van de gronden. Een automatische precisie wiedmachine die praktijkrijp is, is nog niet beschikbaar.

Aanpak

De precisie wiedmachine wordt geschikt gemaakt voor toepassing op zandgrond. De machine wordt multi-inzetbaar gemaakt, dus voor verschillende gewassen.

Verwacht resultaat

De ontwikkeling en verfijning van een precisie wiedmachine tot een apparaat dat ook voor andere toepassingen in de praktijk geschikt is. Dat omvat het realiseren van gewasherkenning, het multi-inzetbaar maken voor verschillende gewassen en het geschikt maken voor toepassing op zandgrond.

 

Website

www.beltech.nl 

www.naturim.nl

Projectleider

Projectleider
Sander Bernaerts
Naturim
06 - 81 08 60 41

Partner(s)

Partner(s)
Biotrio De Nieuwe Weg V.O.F.
Richard Vialle - Beltech B.V.