Autonome Maaier

Uitvoeringsperiode: 01-07-2018 t/m 31-12-2020
Regio: NL-411 West-Noord-Brabant
Status: Lopend

Beschrijving project

Probleem

In de huidige landbouwpraktijk haalt de melkveehouder batchgewijs grote hoeveelheden gras met grote en zware machines van het land. Dit gras wordt dan geconserveerd en het jaar rond aan de koeien gevoerd. Een nadeel hiervan is dat:

  • ruim 20% van de voederwaarde uit het gras verloren gaat. Deze verliezen hebben als gevolg dat de melkproductie lager is en dat, om de koe te kunnen voorzien in haar onderhoud
  • het voer moet worden aangevuld met een grote hoeveelheid krachtvoer.
  • vermindering van de benodigde arbeid en kosten (bijvoorbeeld brandstof)

Aanpak

Het voertuig, dat in dit project wordt ontwikkeld, is lichtgewicht waardoor het ook bij natte weersomstandigheden in staat is te maaien. Gedurende een periode van 3 jaar wordt bij een melkveehouderij in Noord-Brabant deze techniek ontwikkeld en verder verfijnd en gevalideerd. Tijdens het grasseizoen (voorjaar/zomer) zal het prototype voertuig gedemonstreerd worden in een gebruikersomgeving.

Middels verschillende meetapparatuur en rapporten worden analyses gemaakt van o.a. de voertuigeigenschappen op het land en in de stal. In de winter zullen onderdelen van het prototype n.a.v. de metingen en analyses worden verfijnd. In de laatste fase van het project zal de technologie worden gevalideerd..

Verwacht resultaat

  • Een continue aanlevering (24/7) van vers en schoon gras, zodat de voederwaarde niet verloren gaat en de diergezondheid verbetert.
  • Een verbeterde ruwvoerproductie (efficiënter en duurzamer) en -kwaliteit welke bijdragen aan een hogere melkproductie en melkkwaliteit.
  • Veehouders zijn meer zelfvoorzienend door afname afhankelijkheid van krachtvoer
  • Een meer gesloten kringloop en minder emissies door o.a. transitie van diesel naar elektriciteit (optioneel zelfopgewekt)
  • Stimulering van grondgebonden landbouw en verbetering van de bodemkwaliteit.

Website: https://www.lely.com/nl/versgrasconcept/

Projectleider

Projectleider
Korstiaan Blokland
Lely Technologies N.V.
088 - 1228221

Partner(s)

Partner(s)
Van den Bosch - Wiegman V.O.F.