Bataat@NL

Uitvoeringsperiode: 01-07-2019 t/m 30-06-2022
Regio: NL-414 Zuidoost-Noord-Brabant
Status: Lopend

Projectbeschrijving

Probleem

De aandacht voor de zoete aardappel neemt toe. Echter, het is niet een product dat van origine in Nederland wordt verbouwd, waardoor de toenemende vraag vooral wordt ingevuld met geïmporteerde producten. Er zijn serieuze kansen om de teelt van dit product op een duurzame en innovatieve wijze vorm te gaan geven in Nederland. Dit vereist een samenwerking op ketenniveau.

Aanpak

De markt voor bataat lijkt perspectiefvol, maar er zijn een aantal knelpunten waar een oplossing voor moet komen:

  • Mechanisering/automatisering van stekken en oogsten.
  • Optimaliseren uitgangsmateriaal o.b.v. kwaliteit, herkomst en rassenkeuze; de beste stekken voor de grootste oogsten per m2.
  • Onkruidverdrukking middels het vermijden van gewasbeschermingsmiddelen.
  • Betere samenwerking tussen telers en investeren in bewustwording in de markt bij consumenten.
  • Afzetbevordering, door nauwer betrokken van verwerkers. Het product moet zo makkelijk mogelijk te bereiden zijn, waar bij de teelt al rekening mee moet worden gehouden.
  • Curing is de behandeling na de oogst. Het gaat hierbij om een periode meteen na de oogst waar de temperatuur naar 28 graden wordt gebracht en de RV naar 95, waardoor de schil harder en de bataat lang houdbaar blijft.

Resultaat

De zoete aardappel kan een kans opleveren voor Nederlandse telers, waarbij we import kunnen vervangen door inlandse productie. In deze operationele groep willen we kennis ontwikkelen en delen om oplossingen te vinden voor problemen, die de doorbraak van de teelt en verwerking van zoete aardappelen in de weg staan. Tevens wordt kennis ontwikkeld om toepassingen te ontwikkelen en de keten te professionaliseren.  Hierbij wordt gekozen voor een integrale aanpak waarin via een nog te ontwikkelen plan van aanpak alle knelpunten in beeld worden gebracht en naar oplossingen wordt gezocht.

Projectleider

Projectleider
Cor van Oers
Delphy
06-5342 7246

Partner(s)

Partner(s)
Croyse Loop
De Schakel Contractteelt B.V.
Organic Love