Benutting verbeterpotentie bodem en teelt met smart farming

Uitvoeringsperiode: 01-07-2019 t/m 31-12-2021
Regio: Flevoland
Status: Lopend

 

Doel
Uit waarnemingen, metingen en berichten blijkt dat telers in Flevoland nog een aanzienlijke verbeterslag kunnen maken in teeltresultaat, behoud bodemkwaliteit en grondstofbenutting door gebruik te maken van smart farming technieken. Dit betreft het meten van bodem, gewas- en weerparameters en daarop plaats specifiek in zones variabel doseringen toepassen of machines met andere machine-instellingen te kiezen of bewerking uitvoeren onder beter passende weersomstandigheden.

Aanpak

  1. Groepsgewijs trainen van telers en beperkt individuele coachen in juiste toepassing van smart farming technieken.
  2. Metingen van de resultaten op demovelden deelnemers en centrale demovelden.
  3. Organisatie van demodagen rond de demovelden.
  4. Uitgebreid uitwisseling van ervaringen en situatie via social media en brede bekendheid geven aan project via regio en vakbladen.

Het resultaat is dat Flevolandse telers bewust worden van verbeterpotentie bodem en worden gemotiveerd versneld gebruik te maken en goede vaardigheid te krijgen van nieuwe smart farming technieken om hun teelt en bodemkwaliteit en grondstofgebruik te optimaliseren naar de potentie op eigen bedrijf

Projectleider

Projectleider
Herman Krebbers
Delphy
06-5340 0066

Partner(s)

Partner(s)
Naturim