Beter eten met een korte keten

Uitvoeringsperiode: 01-06-2018 t/m 31-03-2019
Regio: NL-225 Achterhoek

Projectbeschrijving

Probleem

Sinds 2016 werken de gemeente Doetinchem en de werkgroep Streekproducten samen om de korte voorzieningsketens voor streekproducten in te richten en de samenwerkingen met streekproducenten, distributeurs, verwerkers en consumenten te versterken. De regio Achterhoek kent namelijk een hoog aantal en een zeer grote verscheidenheid aan (kleine) producenten van allerlei streekproducten, maar die vinden nog nauwelijks afzet in de stad.

Aanpak

  • Oprichten van een projectmatig samenwerkingsverband, dat: diverse bijeenkomsten op het gebied van productontwikkeling, distributie en afzet organiseert, Best practices tour organiseert; PR en communicatie-uitingen organiseert om de samenwerking in de keten (binnen) en vanuit de keten naar de omgeving te versterken.
  • Gezamenlijk formuleren van een projectplan gericht op innovatie van korte voorzieningsketens: in kaart brengen van nieuwe afzetmogelijkheden; lokaal eten onderdeel van gezondheidsprogramma’s maken; het vergroten van de bewustwording om lokaal te eten onder de burgers van Doetinchem.

Resultaat

Oprichten van een intensief ketennetwerk voor het verstevigen van het draagvlak voor streekproducten uit de Achterhoek in de binnenstad van Doetinchem. Hierdoor wordt het ondernemersperspectief voor lokale producenten verbeterd en ontstaat een meer gastvrije stad, waar burgers gezonder en beter gaan eten en waardoor het enorme aanbod uit de Achterhoek een etalage krijgt in de stad.
Websites:
www.van-mien.nl
www.stichtingfoodpromotieachterhoek.nl

Projectleider

Projectleider
Liesette Hensen
Gemeente Doetinchem
06-4146 1896

Partner(s)

Partner(s)
IJsboederij De Steenoven
Smits Groentenkwekerij B.V.