Biomassa in het Haarloseveld en Olden Eibergen: Organische stof tot nadenken

Uitvoeringsperiode: 01-09-2016 t/m 01-09-2019
Regio: NL-225 Achterhoek

Beschrijving project

Probleem

In het Haarloseveld Olden Eibergen is ruim 200 hectare schrale zandgrond te vinden waar het organisch stofgehalte daalt. Die gaat ten koste van de landbouwproductie en bodemvruchtbaarheid. Het watersysteem, de bodemkwaliteit en de gevolgen van de klimaatverandering vragen om duurzame oplossingen. 

Aanpak

  • Doordat verschillende partijen met elkaar samenwerken komen er duurzame en innovatieve maatregelen tot stand gericht op een duurzame landbouwproductie
  • In  de gemeente Berkelland wordt biomassa beschikbaar gesteld door o.a. gemeente, Waterschap en Rijkswaterstaat. Hierdoor wordt het gebruik van kunstmest verminderd en wordt een duurzame (lokale) kringloop opgezet. Met deze biomassa kan de bodemvruchtbaarheid en het waterbergend vermogen vergroot worden.
  • Verder vindt betere benutting van nutriënten en minder uit- en afspoeling naar grond- en oppervlaktewater plaats. Op deze manier pakt is de samenwerking voor alle partijen gunstig uit. 

Verwacht resultaat

De samenwerking heeft als doel:

  • De uit en afspoeling van nutriënten naar grond- en oppervlaktewater (KRW) te verminderen
  • Vochttekorten te verminderen, vergroten bergend vermogen (klimaatadaptie).
  • De benutting van nutriënten door gewas te verbeteren (meer productie) en minder uitspoeling naar grond- en oppervlakte water (KRW).

Website
www.hoeduurzaam.nl 

Projectleider

Projectleider
Henk Leever
Stichting Haarloseveld Olden Eibergen e.o.
06-51314562

Partner(s)

Partner(s)
Gemeente Berkelland
Provincie Gelderland
Rijkswaterstaat
Stichting Marke, Haarloseveld Olden Eibergen
Waterbedrijf Vitens
Waterschap Rijn en IJssel