BodemUP

Uitvoeringsperiode: 01-01-2019 t/m 31-12-2021
Regio: Noord-Brabant
Status: Lopend

 

Doel
Doel is het verbeteren van de bodemkwaliteit bij 800 grondgebruikers in Noord-Brabant met als nevendoelen het verbeteren van de waterkwaliteit van zowel grond- als oppervlaktewater ten aanzien van nutriënten. Dit gebeurt door middel van kennisoverdracht op basis van een concreet Bodem UitvoeringsPlan dat elke deelnemer voor tenminste één van zijn percelen maakt, en waarbij de agrarisch ondernemer gedurende een periode van 3 jaar wordt begeleid in de uitvoering van dit UitvoeringsPlan.

Aanpak

Op basis PCDA-cyclus van Deming worden binnen het project ‘BodemUP’ de volgende vier fasen toegepast, met bijbehorende jaarlijkse projectactiviteiten:

  1. Plan-UP: Bespreken bestaande bodemanalyse en vertalen naar een goede passende maatregel.  
  2. Do-UP: Uitvoeren van de maatregel
  3. Check-UP: Tussentijdse evaluatie van de uitvoering
  4. Act-UP: Eventuele tussentijdse bijsturing in de vorm van metingen

De aanpak gaat uit van een persoonlijke benadering in kleine groepen. Hiervoor worden gedurende 3-jaar een aantal contactmomenten gepland, waarbij de adviseur bij de ondernemer aan de keukentafel komt zitten.

Projectleider

Projectleider
Marijgje Wijers
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
06-2151 8108