BodemUP Grondwaterbeschermingsgebieden

Uitvoeringsperiode: 01-10-2018 t/m 30-09-2021
Regio: Noord-Brabant
Status: Lopend

 

Doel

Doel is het verbeteren van de waterkwaliteit van met name grondwater ten aanzien van nutriënten. Er zal een positief effect zijn op de oppervlaktewaterkwaliteit en waterhuishouding. Daarbij is beter omgaan met de bodem een belangrijk hulpmiddel. Het verbeteren van de waterkwaliteit gebeurt door middel van kennisoverdracht zodat agrarische ondernemers kennis, inzicht en mogelijkheden hebben om beter met nutriënten en de bodem om te gaan.

De aangeboden kennis en demonstraties dragen bij aan een efficiënter nutriënten- en grondstoffengebruik, een meer gesloten kringloop, een betere bodemkwaliteit, minder emissie van milieubelastende stoffen naar bodem, grond- en oppervlaktewater op 80-90% van de oppervlakte agrarisch gebruik binnen de grondwaterbeschermingsgebieden.

Aanpak
Basis voor de gesprekken in de ondernemersgroepjes is de bemestingswijzer van Eurofins. Hiermee krijgt de agrarische ondernemer inzicht in de beschikbare nutriënten in de bodem en is tegelijkertijd op de hoogte van alle benodigde bodemvruchtbaarheidskenmerken.

Hiermee kan hij gericht werken aan maatregelen om de bodem te verbeteren, en zo dus uitspoeling van nutriënten te voorkomen. Op basis van de PCDA-cyclus van Deming worden binnen het project ‘BodemUP’ de volgende vijf fasen toegepast, met bijbehorende jaarlijkse projectactiviteiten:

  1. Plan-UP: Bespreken bodemanalyse en vertalen naar een passende maatregel .
  2. Do-UP: Kennisinput terwijl de deelnemer de maatregel uitvoert.
  3. Check-UP: Tussentijdse evaluatie van de uitgevoerde maatregel
  4. Act-UP: Evaluatie van de maatregel en tussentijdse bijsturing met metingen

 

Projectleider

Projectleider
Marijgje Wijers
Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie (ZLTO)
06-2151 8108