Bruggen bouwen; Verbindingen maken op het eiland van Wolphaartsdijk

LEADER Midden- en Noord-Zeeland
Regio: Midden en Noord Zeeland, Zeeland
Status: Lopend

Gemeente Goes – Door middel van samenwerking in de recreatieve sector wordt meer samenhang en nieuwe verbindingen gecreëerd tussen kust (recreatiezone Wolphaartsdijk) en het achterland (het dorp van Wolphaartsdijk). Hiermee wordt de ruimtelijke kwaliteit van het gebied vergroot. De visies van ondernemers en dorpsverenigingen zijn hierbij leidend.

Concrete activiteiten zijn:

Kwaliteitsimpuls ruimtelijke omgeving
Opwaarderen toegangswegen met elementen die meer samenhang creëren tussen de recreatiezone en het dorp Wolphaartsdijk. Hierbij kan gedacht worden aan thematische
(nautische en agrarische) elementen die de sfeer van een recreatiegebied versterken en de twee zones visueel met elkaar verbinden.

Kwaliteitsimpuls havenplateau
1) De historische Veersteiger aanwijzen als centrale locatie in het gebied en deze weer openstellen en opwaarderen zodat doorgaande routes worden hersteld/verbeterd.
2) Het opwaarderen van fietsroutes, zodat aantrekkelijkere en veiligere fietsroutes ontstaan

Wandelboulevard
Uitbreiden langs de haven, zodat een doorgaande wandelroute ontstaat. Aan deze wandelboulevard zullen borden worden geplaatst met informatie over de (agrarische en
nautische) historie en recreatieve mogelijkheden in het gebied.

Anne Schreurs, Tel. 06 25 72 65 19
Marloes Slaakweg, Tel. 06 21 12 48 07
LEADER Midden- en Noord-Zeeland