De Speelkrael

LEADER Midden- en Noord-Zeeland
Regio: Midden en Noord Zeeland, Zeeland
Status: Lopend

Gemeente Tholen – In het dorp Scherpenisse wordt heel sterk een verbindende factor gemist. Op initiatief van een groep ouders is de verenging De Speelkrael opgericht.  De Speelkrael wil de verbindende factor zijn met verenigingen, scholen, bedrijven, recreanten en met mensen die de natuur en het agrarische landschap een warm hart toedragen.

Dit doen zij door op een centraal gelegen groene locatie binnen Scherpenisse een groene leer- natuur- speel- en ontmoetingsplaats voor kinderen en anderen in en rondom het dorp te realiseren.  De Speelkrael wil hiermee de sociale cohesie en leefbaarheid in Scherpenisse verbeteren. Het natuurlijk buitenspeelvermogen van kinderen ontwikkelen. En daarnaast kennis en ervaringen delen over de cultuurhistorie en het agrarisch landschap. Dit in samenwerking met anderen.

De werkzaamheden voor het project ‘De Speelkrael’ bestaan o.a. uit het aanleggen van een creatief belevingspad, het aanleggen van een vliedberg met klimtoren, het creëren van ruimte voor ontmoetingen door het plaatsen van zitgelegenheden, het aanleggen van een tractorbaan, een moes- en pluktuin, een klim- en klauterbos, een balspelveld en een toiletvoorziening.

Anne Schreurs, Tel. 06 25 72 65 19
Marloes Slaakweg, Tel. 06 21 12 48 07
LEADER Midden- en Noord-Zeeland