Duurzamere kalverhouderij: van curatief naar weerbaar

Uitvoeringsperiode: 01-05-2018 t/m 30-09-2021
Regio: Noord-Brabant

 

Doel
Het project is primair gericht op het verhogen van de weerbaarheid van het individuele dier, het bedrijf en de gehele sector. Daardoor worden ook de volgende subdoelen gerealiseerd:

  1. Verhoging imago sector.
  2. Vermindering antibioticagebruik, en indien toch noodzakelijk correct gebruik.
  3. Verhogen bedrijfsresultaten.
  4. Meer plezier en inzicht in dierengezondheid en welzijn bij de veehouder, preventieve diergezondheid.
  5. Verduurzaming van de sector.

Aanpak
Het project bestaat uit een pakket van diverse activiteiten die ertoe leiden dat de kalverhouderij van zichzelf een hogere weerbaarheid krijgt. Een gebalanceerd pakket aan trainingen, online en offline, diverse coaching activiteiten en groepsbijeenkomsten.

De onlinetrainingen, die individueel te volgen zijn in eigen tempo, vormen de ruggengraat van het programma. De ondernemers hebben tijdens eerdere discussie aangegeven hun eigen momenten van bijscholing en ten dele hun eigen tempo te willen bepalen. Naar verwachting worden minimaal 800 ondernemers kalverhouderij bereikt middels de cursus en overige activiteiten. Daarnaast zal het ook mogelijk worden voor stakeholders en melkveehouders om de cursus te gaan volgen.

Meer informatie: 

www.eveal.nu

https://www.facebook.com/elearningeveal

https://www.linkedin.com/company/19179664/

Projectleider

Projectleider
Maarten Verstraeten
DAP Thewi
013-463 6264

Partner(s)

Partner(s)
Faculteit diergeneeskunde Universiteit Utrecht, LTO Nederland vakgroep kalverhouderij