Educatieve ecologische tuinderij De Weitens

Regio: Grenscorridor N69, Noord-Brabant
Status: Lopend

De subsidie is bedoeld voor lokale initiatieven die bijdragen aan het verbeteren en aantrekkelijker maken van het grenscorridorgebied.
De eerste subsidieaanvraag - voor de uitbreiding van een educatieve ecologische tuinderij - is onlangs positief beoordeeld. De commissie LEADER hoopt op nog veel meer goede lokale projectideeën. De regeling loopt tot eind 2019.

Inwoners bepalen zelf wat belangrijk is in hun omgeving

De gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 bestaat niet alleen uit het aanleggen van een nieuwe weg, maar biedt ook kansen om een impuls te geven aan het omliggende plattelandsgebied. Dat kan door te investeren in natuur, landbouw en recreatie. Provincie en regionale partners doen dat al. Met de LEADER-regeling stelt de provincie ook geld beschikbaar voor goede initiatieven van lokale inwoners en ondernemers die een positieve impuls geven aan een aantrekkelijker platteland in het gebied. Het LEADER-gebied beslaat de gemeenten Veldhoven, Waalre, Eersel, Valkenswaard en Bergeijk.

Kenmerkend voor LEADER is dat bewoners en ondernemers uit het gebied zélf bepalen wat belangrijk is voor hun gebied. Projecten worden ontwikkeld en beoordeeld door inwoners en organisaties uit het gebied zelf! Dat kan van alles zijn, bijvoorbeeld het opstarten van een zorgboerderij, de herbouw van een cultuurhistorische boerderij, of een natuurbelevingcentrum.

Educatieve ecologische tuinderij 

De eerste aanvraag die nu is goedgekeurd en subsidie krijgt is van Jack Verouden. Hij startte in 2017 een ecologische tuinderij op de oude familiegrond ‘De Weitens’ in Valkenswaard. De subsidie gaat Jack gebruiken om De Weitens uit te breiden met een ontmoetings- en educatiecentrum. Daar wil hij informatie geven over de producten en de manier van produceren in de ecologische tuinderij aan groepen, bedrijven en scholieren. Ecologisch tuinieren wordt zo beter zichtbaar en tastbaar. Jack: “We gaan rondleidingen, workshops, lezingen en ook schoollessen verzorgen. Zo komt er een dialoog tot stand tussen boer en burger.”

Op het lijf geschreven 

LEADER bleek Jack op het lijf geschreven. “Als je maatschappelijk verantwoord wilt ondernemen, biedt deze regeling veel kansen en mogelijkheden. Zo kan ik bijvoorbeeld rolstoeltoegankelijke paden en een invalidentoilet aan laten leggen. Iets wat ik, gezien de hoge kosten, anders niet gedaan had.” De LEADER regeling steunt ook de lokale cultuurhistorie. Jack kan daardoor De Weitens nóg mooier maken. “De vroegere landbouwweggetjes en houtwallen gaan we weer terugbrengen.”

Het proces van aanvragen was niet makkelijk en duurde best lang. ”Maar ik heb er geen spijt van. Het helpt je om eens echt goed naar je onderneming te kijken. Dwingt je een goed plan te maken en écht goed na te denken over wat je wil. Het omzetten daarvan in de juiste taal voor de subsidieaanvraag is wel moeilijk. Daarvoor riep ik de hulp in van ZLTO. Dat zou ik iedereen aanraden; de advieskosten zijn subsidiabel.”

Elly Trommelen, Tel. 073 6808321
LEADER Grenscorridor N69