Een gezonde (b)alg!

Uitvoeringsperiode: 01-08-2019 t/m 31-07-2020
Regio: Overijssel

Projectbeschrijving

Probleem

Binnen diervoeding (veehouderij) worden algen voornamelijk vergeleken met andere eiwitbronnen die voorhanden zijn. Door de hoge kostprijs van microalgen delven zij normaliter het onderspit t.o.v. bijvoorbeeld soja. Uit praktijkervaring blijkt de algenmix echter zeer interessant te zijn voor de gezondheid van het vee. Binnen dit haalbaarheidsonderzoek zal dan ook de unieke werking van de microalg(en) onderzocht worden. Als deze unieke werking wordt aangetoond, kan er een toegevoegde waarde gecreëerd worden en zal de inzetbaarheid van microalgen als gezondheidsbevorderend product worden vergroot.

Aanpak

  • Bepalen optimaal nutritioneel profiel algen(mix); onderzoeken hoe het optimaal profiel tot stand kan komen en hoe het productieproces hierop aangepast dient te worden
  • Algenstrains onderzoeken op nutritioneel profiel; ratio analyse maken om tot gewenst mix profiel te komen
  • Aanpassingen verrichten aan het productieproces; receptuur wijziging en het produceren van de verbeterde microalgen(mix) ten behoeve van de praktijkproef
  • Praktijkervaring delen om de knelpunten binnen de kalveropfok te pinpointen, waardoor er een goede focus gelegd kan worden op de mogelijke nutritionele inhoudsstoffen voor in de nieuwe algen(mix)
  • Praktijkproef met geoptimaliseerde microalgenmix uitvoeren bij kalverhouder

Resultaat

Er wordt gewerkt aan de verbetering van de specifieke microalgen(mix), waardoor de microalgen ingezet kunnen worden als gezondheidsbevorderend product voor specifiek jongvee. Het resultaat is een antibiotica reducerend microalgen(mix) met een specifiek nutritioneel profiel. Partijen in de diervoedersector worden getriggerd om de gezonde microalgen(mix) te gebruiken voor de reductie van het antibioticagebruik binnen de veehouderij.

Webiste:  https://duplaco.com/

Projectleider

Projectleider
Josien Croezen
Duplaco B.V.
06-2718 4964

Partner(s)

Partner(s)
Dierenkliniek den Ham
Kalverhouder J.H. Dijkhuis
Veterinair Kenniscentrum Oost Nederland