Efficiënter ruwvoer telen met smart farming

Uitvoeringsperiode: 01-11-2018 t/m 01-11-2021
Regio: Overijssel
Status: Lopend

 

Uitdaging

Er zijn nog grote verschillen in opbrengsten en mestbenutting op percelen mais, voedergewassen en gras. Zo wijzen opbrengstmetingen en resultaten kringloopwijzer uit. Zowel tussen percelen als tussen zonder op percelen. Veel telers en loonwerkers weten niet wat de verbeterpotentie is en hoe deze te realiseren.

Aanpak

  • Workshops en trainingen in zaal over aanpak teeltverbetering met gebruik smart farming technieken
  • Veldbijeenkomsten met veldinspecties oorzaken groeiverschillen zones, oorzaakanalyse op basis van satelliet en drone beelden etc. met advies ontwikkeling aanpak verbetering
  • Demovelden met voorbeelden aanpak teeltoptimalisatie met smart farming technieken, zoals gedeelde bemesting mais met doseringen op basis bodem en gewas sensing
  • Individuele begeleiding telers en loonwerkers bij gebruik bodem en gewasscanning, sensoren, bodemanalyses technieken bij toepassing in eigen situatie in de praktijk
  • Opbrengstmeting op demovelden eigen testvelden van deelnemende veehouders en loonwerkers met ondersteuning door studenten loonwerk en veehouderij opleiding Landstede Raalte en data leren gebruiken
  • Data verwerking en vergelijking en analyse en bespreking evaluatie in zaalbijeenkomsten met deelnemers

Resultaat

Telers en loonwerkers inzicht krijgen in opbrengst en mineralenbenutting van percelen en zones op eigen bedrijf, een juiste analyse van oorzaken van achterblijvende groei te doen in het veld en te leren een passende veldinspectie van oorzaken te doen en de optimale teelt en smart farming techniek te kiezen en juist uit te voeren. Ze worden daarmee geholpen om de teelt met beter resultaat en efficiëntere inzet mest te optimaliseren evenals de risico’s van mineralenverliezen door uitspoeling en droogteschade te minimaliseren

Website: https://www.facebook.com/POP3-Efficienter-ruwvoer-telen-met-Smart-Farming-102817008141544

Projectleider

Projectleider
Herman Krebbers
Delphy
06 5340 0066

Partner(s)

Partner(s)
ROC Landstede