Getijdenboerderij Eiland van Dordrecht

Uitvoeringsperiode: 01-01-2019 t/m 31-12-2022
Regio: NL-33A Zuidoost-Zuid-Holland
Status: Lopend

Projectbeschrijving

Probleem

Op het Eiland van Dordrecht zijn natuur en landbouw sterk van elkaar gescheiden functies. De 24 boeren op het Eiland van Dordrecht werken voornamelijk via gangbare methoden, terwijl veel boeren naast hun agrarische werk nevenverdiensten hebben. De landbouw zit ingeklemd tussen de groeiende stad Dordrecht en de natuur van Nationaal Park De Biesbosch.

Aanpak

In het project worden initiatieven van boeren op het Eiland van Dordrecht gecombineerd met de filosofie van de Heideboerderij om kringlopen van nutriënten en mineralen op landbouwbedrijven en in natuurgebieden te sluiten of te optimaliseren, nieuwe teelten met klimaatslimme landbouw uit te proberen en een haalbaarheidsstudie te doen naar een eigen compostverwerking. Het project resulteert in:

  • business cases voor zes nieuwe, klimaatslimme teelten, een inventarisatie van infields en outfields op natuur- en landbouwgebieden,
  • een beheerplan voor integraal landschapsbeheer,
  • een business case voor compostverwerking,
  • inzicht in regionale voedselketens
  • de oprichting van een gebiedscoöperatie en een Praktijkcentrum voor de coördinatie van deze activiteiten na de afloop van het project.

Beoogd resultaat

Doel van het project is om natuur en landbouw op het Eiland van Dordrecht optimaal op elkaar af te stemmen voor diverse doeleinden:

  • een toekomstbestendige landbouw en nieuwe verwaardingsmodellen,
  • het vastleggen van CO2 en het verbeteren van het organische stofgehalte van de bodem,
  • het verrijken van het bodemleven,
  • het verbeteren van de biodiversiteit in zowel natuur- als landbouwgebieden
  • een betere verbinding tussen het Eiland van Dordrecht en de Dordtenaren en recreanten.

Website: https://heideboerderij.nl/

Projectleider

Projectleider
Martin Woestenburg
Stichting Heideboerderij Nederland
06-5238 1841

Partner(s)

Partner(s)
M.R. van Chastelet Cultuurbedrijf
Parkschap Nationaal Park De Biesbosch,
Schaapskudde Eiland van Dordrecht
Willemsens Landbouw
Zorgboerderij de Zuidpunt