GLB-pilot Biologisch in Ontwikkeling

Uitvoeringsperiode: 01-07-2021 t/m 31-12-2023
Regio: NL-411 West-Noord-Brabant
Status: Lopend

 

Projectbeschrijving

Probleem
Om de doelen van het GLB te bevorderen, is het stimuleren van de biologische landbouw een doeltreffend instrument. Biologische landbouw in Nederland kan gestimuleerd worden om (ook) de gelden die vanuit het GLB beschikbaar zijn hiervoor in te zetten. Het is dan van belang dat de maatregelen van het GLB zo goed mogelijk passen bij de eisen die vanuit de biologische wetgeving aan de boer worden gesteld en de praktijk van de biologische boer. Op deze manier versterkt het GLB het verdienmodel van de boer door het bekostigen van interventies zoals klimaatmaatregelen en groen/blauwe diensten, die nu niet (voldoende) uit de markt komen.

Aanpak
Onderzocht wordt in hoeverre de GLB doelen al behaald worden door de biologische sector in Nederland, en hoe GLB maatregelen en interventies goed zouden aansluiten bij biologisch. Momenteel is het namelijk zo dat veel GLB maatregelen net niet passen bij de biologische regels of praktijk. Van bepaalde regelingen kunnen biologische boeren dan niet gebruik maken. Om dit in het nieuwe GLB te voorkomen gaan wij de biologische regelgeving en biologische praktijken grondig in kaart brengen en naast de doelen van het GLB te leggen. De resultaten van het project worden door middel van video’s bij de biologische boer onder de aandacht gebracht
De activiteiten:

  • Deskstudie: door middel van bijeenkomsten met biologische boeren en experts wordt uit de biologische praktijk informatie opgehaald en gedeeld. 
  • Er worden een aantal veldproeven gedaan waarbij GLB maatregelen in de biologische praktijk worden getest en beoordeeld in hoeverre deze passend zijn bij biologisch. Ook wordt er samengewerkt met een ander GLB pilot project (‘Naar een puntensysteem voor de ecoregeling’) waarbij biologische boeren hun bedrijf laten beoordelen volgens een puntensysteem.
  • Maken van een overzicht welke GLB maatregelen al besloten liggen in de biologische regels, en aanbevelingen voor de precieze invulling van GLB maatregelen zodat ze aansluiten bij de biologische praktijk en de biologische sector stimuleren. 

Resultaat
De biologische sector kan een belangrijk instrument zijn om de GLB doelen te behalen en tegelijkertijd een deel van de oplossing zijn voor het stikstofprobleem. Biologische bedrijven hebben een hogere biodiversiteit, blinken uit in duurzaam bodembeheer en hebben een aantoonbaar lagere ammoniakemissie dan gangbare collega’s. Door er voor te zorgen dat de interventies en maatregelen die vanuit het GLB beschikbaar komen zoveel mogelijk aansluiten bij de biologische regels en praktijken, worden gelden vanuit het GLB efficiënt ingezet: de GLB doelen worden behaald, de biologische sector wordt gestimuleerd en het stikstofprobleem wordt verminderd.

Website https://bionext.nl/wat-doen-we/wetgeving/Gemeenschappelijk-landbouwbeleid/ 

Projectleider

Projectleider
Gerdine Kaptijn
Bionext
06-8311 9057

Partner(s)

Partner(s)
Pipie Smits van Oyen
Biohuis
de VBV
BioBol
F. van Rossem