Innovatie in de biologische sector: een podium voor pioniers

Uitvoeringsperiode: 01-01-2018 t/m 01-11-2021
Regio: Flevoland
Status: Afgerond

Project is afgerond

Doel
Verspreiden en versterken van innovatie in de biologische sector door:

  1. Kennisdeling door training en workshops over innovatie en masterclasses verdieping biologische teelt en afzet. Ook aangeboden via de Bio Academy.
  2. Demonstratie van innovaties in het veld, opname innovatie in de Biologische Velddag in Lelystad en de Bio-Beurs, workshops, communicatie via flyer, brochure met 10 voorbeeldinnovaties en filmpje met 3 voorbeeldinnovaties.

Aanpak

Aanjagen van innovaties door:

  1. Veldbijeenkomst, grootste is Biologische Velddag met 800 tot 1200 bezoekers per jaar, zie ook www.biovelddag.nl op de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie (voorheen Proef. Broekemahoeve) in Lelystad. Op de dag zijn meerdere workshops en innovaties te zien in de praktijk. Zowel boeren als adviseurs en onderzoekers komen met vernieuwingen.
  2. Masterclasses: bij de ervaren boer op bezoek, bijvoorbeeld over plantaardige bemesting, strokenteelt, verwerking van akkerbouwproducten of bedrijfseconomie. Boeren gaan onderling in gesprek over de innovaties.
  3. Workshops: op de Bio-beurs vertellen ondernemers en onderzoekers over innovatie. Hoe kom je tot een vernieuwend idee? Hoe innoveer je door? Hoe vermarkt je je innovatie?
  4. Innovatietraining Strokenteelt: maak je eigen strokenteelt – vruchtwisselingsplan. Training van meerdere bijeenkomsten met theorie, veldbezoeken en waarin je je eigen strokenteelt vruchtwisseling ontwerpt. Succesvolle training: in 2019 22 deelnemers waarvan 18 met de innovatie zijn gestart; in 2020 10 deelnemers (corona-beperkingen) waarvan 6 met deze innovatie aan de gang gaan.

Eindresultaat

Doel van het project is verspreiden en versterken van innovatie in de biologische sector door: 

  1. Kennisdeling door training en workshops over innovatie, opname in de Bio Academy 
  2. Demonstratie van innovaties in het veld, opname innovatie in de Biologische Velddag in Lelystad en de Bio-Beurs 

Kennisdeling: de workshops en masterclasses trokken een goed aantal deelnemers en er vond veel kennisdeling plaats. Vanwege de belangstelling worden de bijeenkomsten nu vai BDEKO voortgezet. De trainingen trokken vanwege de corona maatregelen wat minder deelnemers dan gedacht, maar leidden wel tot daadwerkelijke aanpassingen in de bedrijfsvoering van de deelnemers. We vertrouwen erop dat we deze na corona ook kunnen voortzetten. Demonstratie: de Biologische Velddagen in 2018 en 2019 waren zeer succesvol, met een groeiend aantal deelnemende bedrijven met innovaties en zeer veel meer deelnemers dan verwacht (900 ipv 500). Door dit project hebben de partners in de Biologische Velddag de tijd kunnen nemen om beter en gerichter deelnemende bedrijven en innovaties te werven; hierdoor had de editie van 2019 circa een-derde meer bedrijven dan eerdere edities en zelfs dan de al gegroeide editie van 2018. Wel blijft financiele ondersteuning van een overheid of marktpartijen gewenst. In 2021 hebben we kunnen experimenteren met een online velddag. Voor kennisdelen werkt dat prima, voor kijken in het veld met uitleg wat lastiger. De podcast blijkt dan een goede aanvulling, die we ook zeker volhouden. Communicatie: de communicatie-uitingen van het project, inclusief de brochure met 17 voorbeelden van innovatie, worden uitstekend overgenomen in de agrarische pers en hebben zo een verspreiding die nog beter is dan verwacht in het projectplan. Het project draagt daarmee bij aan de doelstellingen en aan de ambitie van de provincie Flevoland om met innovatie een aantrekkelijke vestigings- en werkklimaat te scheppen. Juist op de Biologische Velddag en met aanvullende kennisverspreiding rondom dit evenement, realiseren we goede resultaten op het gebied van duurzame mechanisatie, robotisering, precisielandbouw en SMART farming technieken. Het project ‘een podium voor pioniers’ leid zo tot een toegenomen aandacht voor innovatie in de biologische landbouw en de landbouw als geheel.

 

Projectleider

Projectleider
Maria van Boxtel
Land & Co
06-5359 3188

Partner(s)

Partner(s)
WUR Open teelten
Biologisch Netwerk
Louis Bolk Instituut
Proeftuin voor Agroecologie en Technologie (voorheen Prof. Broekemahoeve)
ERF BV