Innovatie in de biologische sector: een podium voor pioniers

Uitvoeringsperiode: 01-01-2018 t/m 01-11-2021
Regio: Flevoland
Status: Lopend

 

Doel
Verspreiden en versterken van innovatie in de biologische sector door:

  1. Kennisdeling door training en workshops over innovatie en masterclasses verdieping biologische teelt en afzet. Ook aangeboden via de Bio Academy.
  2. Demonstratie van innovaties in het veld, opname innovatie in de Biologische Velddag in Lelystad en de Bio-Beurs, workshops, communicatie via flyer, brochure met 10 voorbeeldinnovaties en filmpje met 3 voorbeeldinnovaties.

Aanpak

Aanjagen van innovaties door:

  1. Veldbijeenkomst, grootste is Biologische Velddag met 800 tot 1200 bezoekers per jaar, zie ook www.biovelddag.nl op de Proeftuin voor Agroecologie en Technologie (voorheen Proef. Broekemahoeve) in Lelystad. Op de dag zijn meerdere workshops en innovaties te zien in de praktijk. Zowel boeren als adviseurs en onderzoekers komen met vernieuwingen.
  2. Masterclasses: bij de ervaren boer op bezoek, bijvoorbeeld over plantaardige bemesting, strokenteelt, verwerking van akkerbouwproducten of bedrijfseconomie. Boeren gaan onderling in gesprek over de innovaties.
  3. Workshops: op de Bio-beurs vertellen ondernemers en onderzoekers over innovatie. Hoe kom je tot een vernieuwend idee? Hoe innoveer je door? Hoe vermarkt je je innovatie?
  4. Innovatietraining Strokenteelt: maak je eigen strokenteelt – vruchtwisselingsplan. Training van meerdere bijeenkomsten met theorie, veldbezoeken en waarin je je eigen strokenteelt vruchtwisseling ontwerpt. Succesvolle training: in 2019 22 deelnemers waarvan 18 met de innovatie zijn gestart; in 2020 10 deelnemers (corona-beperkingen) waarvan 6 met deze innovatie aan de gang gaan.

 

Projectleider

Projectleider
Maria van Boxtel
Land & Co
06-5359 3188

Partner(s)

Partner(s)
WUR Open teelten
Biologisch Netwerk
Louis Bolk Instituut
Proeftuin voor Agroecologie en Technologie (voorheen Prof. Broekemahoeve)
ERF BV