Intelligente Totaaloplossing Precisielandbouw Fruitteelt

Uitvoeringsperiode: 01-03-2022 t/m 31-12-2024
Regio: Landelijk
Status: Lopend

 

Projectbeschrijving

Probleem

Sterke concurrentie met lagelonenlanden, fluctuerende productie door volatiliteit van fruitteelt gewassen en risico op beurtjaren (met name Elstar, het meest geteelde ras in Nederland), zorgen voor krappe marges binnen de Nederlandse fruitteelt sector. Het grootste economische probleem voor de fruitteler zit momenteel in personeel. Er is een groeiend personeelstekort in de sector, waardoor het lastig is om geschikt personeel te vinden en de prijzen voor uitzendkrachten worden bovendien ook steeds hoger. Daarnaast is het zonder innovatie en inzet van sleuteltechnologieën als autonome robots, big data en machine learning onmogelijk voor conventionele fruittelers om in de toekomst te voldoen aan strengere regelgeving op het gebied van gewasbescherming en biodiversiteit

Aanpak

De volgende onderdelen worden ontwikkeld:

  1. Een volledig autonoom door de boomgaard rijdende elektrische smalspoortrekker (de eTrac) die daarbij kan maaien en schoffelen (kan tegelijkertijd maar hoeft niet) óf op basis van gerichte taakkaarten met de KWH spuit chemische bloesem- of vruchtdunning kan uitvoeren, gewasbescherming toedienen of kan bemesten;
  2. Een geavanceerd sensorsysteem voor Big Data verzameling en ‘live’ data processing, gemonteerd op de eTrac en geïntegreerd met het eTrac besturingssysteem, waarmee op basis van deep learning algoritmen een 3D model van de boomgaard gemaakt kan worden tijdens elke rit;
  3. Een 3D model waarmee de actuele status van de boomgaard inzichtelijk gemaakt kan worden en gericht teeltadvies voor appels en peren gegeven kan worden ten aanzien van bloesem- en vruchtdunning, het toedienen van gewasbeschermingsmiddelen en bijsturen van het groeiproces van de boom. Via Agromanager kan vervolgens een taakkaart voor de eTrac gemaakt worden voor de teeltactie(s) die bepaald zijn

Beoogd resultaat

De ontwikkeling en validatie van een intelligente en ecologisch verantwoorde totaaloplossing voor toepassing van geautomatiseerde precisielandbouw in de teelt van appels en peren. De basis hiervoor is de eTrac, een autonome en elektrische smalspoortrekker robot die uitgerust met sensoren en op basis van deep learning technologie een 3D model van de boomgaard maakt (hoeveelheid bloesem, aantal vruchten, bladvorm en kleur, etc.), zonder uitstoot van CO2 of NOₓ en minimale belasting van de bodem door een laag gewicht. Vervolgens kan op basis van dit 3D model in Agromanager een taakkaart worden gemaakt waarmee de agrariër, in samenspraak met de teeltadviseur, eenvoudig de juiste middelen kan selecteren (zowel voor chemisch dunnen, vruchtdunning, gewasbescherming als bemesting) en de eTrac robot volledig zelfstandig door de boomgaard kan laten rijden om gericht op boomniveau middelen toe te dienen.

Website: https://www.farmertronics.com/

Projectleider

Projectleider
Thieu Berkers
Farmertronics
06-1133 5661

Partner(s)

Partner(s)
Avular: https://avular.com
VBTI: https://www.vbti.nl
CAF: https://www.caf.nl
Fruitbedrijf den Haan c.v.