Korte Ketens in het Liemers Landschap 2

Uitvoeringsperiode: 01-01-2019 t/m 30-06-2020
Regio: NL-225 Achterhoek
Status: Lopend

Projectbeschrijving

Probleem

Om korte ketens in de Liemers daadwerkelijk een sterke positie te geven is er naast bewustwording en kennismaking nu focus nodig op actieve samenwerking en kennisdeling. Er is in het voortraject een flinke investering gedaan vanuit de betrokken ketenpartijen, de gemeenten en de provincie. De problematiek is dat we nog ver verwijderd zijn van een situatie waarin de afzetmarkt werkelijk bediend wordt met Liemerse producten.

Aanpak

  • Produceren in de korte keten (product): waardecreatie van lokale half- eindproducten verbeteren; kwaliteit van leefomgeving in de businesscase van producenten integreren; marktaandeel lokale half- en eindproducten vergroten; positie van lokale producenten in de keten versterken.
  • Het lokale product in het schap (logistiek): kansen en bedreigingen voor de distributie van Liemerse producten verkennen; vergroting van het marktaandeel van Liemerse producten bij retail en weekmarkten stimuleren.
  • Lekker lokaal eten en genieten (VTE & horeca): Liemerse ondernemers met een breed aanbod aan Liemerse lokale en streekproducten laten kennismaken; vergroting van het aandeel Liemerse producten in de vrijetijdssector stimuleren; bekendheid van verhalen die horen bij regionale voedselproductie en Liemerse producten om met het verhaal achter het product en diens consument de consumenten te verleiden meer lokale producten te consumeren (story telling) vergroten.
  • Liemerse voedselorganisatie: soepel lopende samenwerking tussen stakeholders; heldere strategie op voedselagenda met projecten ontwikkelen; relaties leggen met beleid op gezondheid en gezonde leefomgeving.

Resultaat

Hoofddoel van dit project is het verkennen en werven van nieuwe deelnemers aan een op te zetten voedselorganisatie die met alle betrokken partijen een nieuw projectplan formuleert, ondersteund met praktijkervaringen en masterclasses. Het gezamenlijk geformuleerd projectplan vormt de basis voor een effectieve samenwerking tussen de schakels in de keten die op middellange termijn bijdraagt aan een substantiële toename van het aandeel regionale productie en consumptie in de korte keten en aan een veerkrachtig en aantrekkelijk voedselproducerend landschap in de Liemers. Aan het eind van het project hebben de Liemerse marktpartijen de voedselorganisatie zodanig omarmd dat zij de regienemen.
Stand van zaken: de lokale afzetmarkt (Liemers) wordt steeds beter bediend met Liemerse producten. De samenwerking tussen agrariërs en hun partners in de korte keten (horeca, retail, consumenten (via huisverkoop en anderszins) is versterkt. Liemers Trots is gefaciliteerd in hun ontwikkeling: er zijn meer leden, meer relaties met andere partijen in de korte keten (bedrijven, LTO & andere organisaties, en overheden), waardoor Liemers Trots als toekomstbestendige voedselorganisatie haar leden optimaal kan bedienen.

Projectleider

Projectleider
Saskia Croes
Feniks Consult B.V
06-1096 8622

Partner(s)

Partner(s)
Gemeenten Zevenaar (penvoerder), Duiven, Montferland en Westervoort
LTO Noord Afdeling De Liemers/Montferland
Stichting Bevordering Streekproducten de Liemers (Liemers Trots)
Tomesen Pluimveehouderij