Koud geconserveerde melk middels technische innovatie

Uitvoeringsperiode: 23-01-2017 t/m 23-07-2020
Regio: Friesland

Beschrijving project

Probleem

Niet hitte behandelde melk mag niet buiten het boeren erf worden verkocht. Hier is echter wel vraag naar.

Aanpak

  • Er zijn twee mogelijkheden om melk op praktijkniveau koud te kunnen conserveren, dit zijn pascalisatie en PEF (pulsed electric fields). In dit project is ervoor gekozen om de PEF techniek praktijkrijp te maken voor melk.
  • Verder wordt een nieuw verdienmodel gerealiseerd voor de primaire agrarische producent, wordt energie bespaard en is een meerwaarde concept gemaakt om het nieuwe product goed te kunnen vermarkten.

Verwacht resultaat

Het realiseren van een innovatieve techniek voor koud geconserveerde melk. Daarmee wordt consumenten in Friesland de mogelijkheid geboden om melk te drinken welke een vergelijkbare smaak heeft als rauwe melk en de natuurlijke eigenschappen bezit van rauwe melk. Dit vindt plaats binnen een korte, duurzame en transparante zuivelketen.

Verder

Het project ‘’koud geconserveerde melk d.m.v. technische innovatie’’ is ontstaan op initiatief van de melkveehouders Jorrit Postma en Sietse Draaijer. De beide heren zijn leden van een consortium bestaande uit 6 veehouders en Food technologie ontwikkelaar TOP B.V. uit Wageningen. Doel van het consortium is om d.m.v. een nieuwe techniek ‘’niet’’ hitte behandelde melk buiten het boerenerf te mogen verkopen. Deze melk is koud geconserveerd.

 

Website
https://www.kingofthemeadows.eu/boer-transitie-jorrit-postma/

Projectleider

Projectleider
Jorrit Postma
Melkveehouderij S. Postma & J. Postma
06 - 30 70 44 78

Partner(s)

Partner(s)
Farmpro
Nieuw Sinnema State