Landschapspark Borsele

LEADER Midden- en Noord-Zeeland
Regio: Midden en Noord Zeeland, Zeeland
Status: Lopend

Borsele is nu overloopgebied van het kusttoerisme, maar wil gezamenlijk met ondernemers en stakeholders meer proactief acteren om Borsele te onderscheiden en eenduidig op de kaart te zetten, bekendheid te genereren, het bezoekersaantal te laten toenemen en de sociale cohesie en leefbaarheid te vergroten.

Het Landschapspark Borsele beoogt van een versnipperd gebied met individuele ondernemers, dorpen en landschappen in gemeenschappelijkheid de verbindingen te zoeken en te profileren als samenhangend geheel. Structurele samenwerking tussen uiteenlopende partijen is onontkoombaar om succesvol in te kunnen spelen op de actualiteit, door het maken van fysieke en virtuele verbindingen willen we de diversiteit en sociale verband van het gebied versterken.

De beoogde projectresultaten zijn:
1. Fysieke toegangspoorten tot Landschapspark Borsele die de verschillende landschapstypen en -overgangen aanduiden.
2. Fiets- en wandelstructuur versterken door het realiseren van o.a. nieuwe routes, infrastructurele voorzieningen, informatievoorziening en streekproeverijen.
3. Virtuele toegangspoort door middel van een toeristische website om de bezoeker te inspireren en verleiden. Daarnaast een toolbox voor ondernemers aanbieden om het Landschapspark Borsele uniform te kunnen promoten en profileren.
4. Draagvlak creëren en gastheren opleiden, onmisbaar voor de verbindingen in het Landschapspark Borsele

Anne Schreurs, Tel. 06 25 72 65 19
Marloes Slaakweg, Tel. 06 21 12 48 07
LEADER Midden- en Noord-Zeeland