Lekker landschap Kromme Rijn

Regio: Utrecht Oost, Utrecht

In dit project neemt de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap het initiatief om landschapselementen in de Kromme Rijnstreek een eigentijdse ondernemende meerwaarde te geven. In het project maken de ketenpartners vernieuwende en lekkere houdbare producten met eetbare planten, die geteeld worden in nieuwe of bestaande landschapselementen. In het project monitoren we de verdiencapaciteit in de korte keten.

Vroeger werd geriefhout uit het landschap gebruikt en zo hield dat zich zelf in stand. Nu is dat niet meer zo en de beheersubsidies zijn niet kostendekkend. Landschapselementen worden steeds minder beheerd en ze verdwijnen meer en meer.

Biodiversiteit moet je vermarkten

Door bestaande of nieuwe landschapselementen vraaggericht te ontwikkelen kunnen ze weer additioneel inkomen opleveren voor de eigenaar. Door de toepassing van nieuwe en oude nutsgewassen versterken we de biodiversiteit en bevorderen we de duurzaamheid. Als de landschapselementen weer geld opleveren, zal de eigenaar immers wel uitkijken ze weg te halen.

Om de teelt rendabel te vermarkten is het slim ze te verwerken tot houdbare producten. Met een aansprekend landschapsverhaal hebben deze een relatief hoge waarde. Tegelijkertijd onderzoeken we in het project hoe we dat met relatief lage kostprijs regionaal kunnen organiseren.

Ketenpartners

De korte keten bestaat uit professionele lokale partners in de Kromme Rijnstreek en de stad Utrecht. Het Schippershuis, landgoed het Lange Broek en Rozenbotteltuin de Put telen en verzamelen. Renderend Landschap/Florae begeleidt de teelt en de productie. Seats2meet Utrecht experimenteert met de producten in hun buffet en ondersteunt de vermarkting.

Kennis delen

Na het project delen de partners opgedane kennis open source, zodat deze producten ook in andere regio’s geteeld, geproduceerd, vermarkt en genuttigd kunnen worden.

Meer info

Kijk op de website van de Stuurgroep Kromme Rijnlandschap voor meer inhoudelijke info over het project.

Of bekijk het filmpje over het project op de website.

Projectleider

Projectleider
Maike van der Maat
LEADER Utrecht Oost
+31623285225