Leven(de) Bodem Brabant

Uitvoeringsperiode: 01-08-2019 t/m 31-12-2021
Regio: Noord-Brabant
Status: Lopend

 

Doel

Het project Leve(n)de Bodem Brabant heeft tot doel om de vruchtbaarheid van de bodem te behouden en te verbeteren. Op deze manier kunnen we onze percelen ook in de toekomst duurzaam beheren. Een belangrijke rol speelt de organische stof hierin, maar wat doet nu precies organische stof in onze bodem? En welke maatregelen kunnen we nemen om de organische stof voorziening te verbeteren? Zo ja, hoeveel kost mij dat dan en hoeveel levert mij dit op? Deze en vele andere bodem gerelateerde vragen willen de uitvoerders komende drie jaar samen met u gaan beantwoorden.

Aanpak

Op zes bedrijven, verspreid over Noord-Brabant en met percelen op verschillende grondsoorten zoals zware klei, zavel en zand worden demo’s aangelegd. Een optimale vruchtwisseling staat hierbij centraal waarin we teeltmaatregelen toepassen die zorgen voor behoud van organische stof aangevoerd door gewasresten als groenbemesters. Aanvullend passen we bodemverbeterende materialen toe, liefst afkomstig uit (organische) reststromen uit de omgeving die bijdragen aan een betere bodem. Om goed bodembeheer inzichtelijk te maken, passen we nieuwe analysetechnieken toe om de juiste keuzes in organische stof management te kunnen onderbouwen.

Via bijeenkomsten, veldexcursies en workshops in samenwerking met de projectpartners kunt u inzicht krijgen in waterbalans, organische stofbalans, relatie tussen uitspoeling en organische bemesting. Daarbij kunnen ondernemers, loonwerkers en erfbetreders in land- en tuinbouw in Noord-Brabant met elkaar samenwerken om te komen tot meer kennis op het gebied duurzaam bodembeheer.

Website: https://levendebodem.nl/

Projectleider

Projectleider
Cees Oele
Delphy
06-2039 8258

Partner(s)

Partner(s)
WUR
NMI
HAS Den Bosch
Dumea Agro