Met geZWINde spoed Retranchement aan zee

LEADER Zeeuws-Vlaanderen
Regio: Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
Status: Lopend

Gemeente Sluis - De uitbreiding van het Zwin is voor de bewoners van Retranchement aanleiding geweest om een dorpsvisie op te stellen om gezamenlijk de uitdaging om de leefbaarheid en identiteit van Retranchement te kunnen versterken.

Doel van dit project is het benutten van kansen door het fysiek vormgeven van de samenhang tussen dorp en zee (kustgebied) en het stimuleren van de beleving “natuur” en “historie”, met kansen voor recreatie en toerisme om zo de leefbaarheid te optimaliseren. Als onderscheidend vermogen dient Retranchement zich neer te zetten als dorp aan het Zwin – Retranchement aan Zee!

Concreet gaat het om de volgende deelprojecten:

1. Projecten die de kernkwaliteiten van Retranchement en de verbinding met de natuurlijke (en agrarische) omgeving benadrukt
a. De drie oorspronkelijke entrees van het dorp markeren en de zichtbaarheid verbeteren. De entrees markeren de overgang van het landschap en agrarisch gebied naar de dorpskern.
b. Fort Nassau: Opknappen en toegankelijk maken gebied rondom Fort Nassau (enige bewaard gebleven Fort), opknappen van het gebied, de oude tramrails en een uitkijkplatform op Fort Nassau legt de verbinding tussen het dorp en haar vestingwerken
c. Voorzieningen Retranchement. Informatiezuilen geven de bezoekers de kans om de geschiedenis en nieuwe natuurontwikkeling van het dorp en de omgeving te ervaren. Op
verschillende rustpunten kan de toerist genieten van de omgeving. Om alle onderdelen van het plan te verbinden is een eenduidige positionering van bewegwijzering en
markering noodzakelijk, dit vormt de rode draad door het dorp
d. Wallen Retranchement. Met het aanbrengen van een laarzenpad en 16e -eeuwse kanonnen ervaart de toerist het oorspronkelijke doel van de vestingwallen
e. Overige activiteiten. Mensen uit Retranchement worden ‘Mensenbranders’ genoemd, om de identiteit van de bewoners te versterken wordt een kunstproject uitgevoerd. Daarnaast
diverse interactieve kunstobjecten gericht op Retranchement in de omgeving en worden 300 vlaggen van Retranchement verspreid om de eenheid te versterken.

2. Het verplaatsen van de dorpshuisfunctie naar de kerk
a. Inrichting en voorzieningen dorpshuis. Aankleding met muurschildering, tafels en stoelen, geluidsinstallatie, verlichting en keuken
b. Inrichting buitenruimte, passend in historische context.

 

Anne Schreurs, Tel. 06 25 72 65 19
Marloes Slaakweg, Tel. 06 21 12 48 07
LEADER Zeeuws-Vlaanderen