MFA de Krim (nr. 22)

Regio: Noord Overijssel, Overijssel
Status: Lopend

De bouw van een nieuw MFA is onderdeel van de dorpsvisie geïnitieerd vanuit Plaatselijk Belang De Krim. Hierdoor is er een carrousel op gang gekomen om de leefbaarheid en de sociale vitaliteit in De Krim in stand te houden. Een belangrijke pijler is de toekomst en leefbaarheid voor jeugd en jongeren door het aansluiten van de basisschool en bibliotheek bij de MFA, het realiseren van woningbouw voor junioren en senioren en het geven van een impuls aan het verenigingsleven.
Geraamde kosten €250.000 Leaderbijdrage € 100.000

Karola Schröder, Tel. 06 22 49 60 25
LEADER Noord-Overijssel