Mountainbikenetwerk Eindeloos Eiland Noord-Beveland

LEADER Midden- en Noord-Zeeland
Regio: Midden en Noord Zeeland, Zeeland
Status: Lopend

Noord-Beveland - Op Noord-Beveland wordt een mountainbikenetwerk ontwikkeld als onderdeel van een netwerkstructuur Zeeland. Het netwerk beslaat ongeveer 75 km. Dragers van het netwerk zijn de huidige routes door sommige vergunde inlagen en over onverharde paden. Deze vormen tevens de verbinding met andere netwerkstructuren. Deze routes blijven gebruikt maar worden in het netwerk ingesloten. De Oosterschelde wordt verbonden met het Veerse Meer via o.a. dijkstructuren en dorpskernen.

Anne Schreurs, Tel. 06 25 72 65 19
Marloes Slaakweg, Tel. 06 21 12 48 07
LEADER Midden- en Noord-Zeeland