Multifunctionele cultuurhistorische boerderij

Regio: Grenscorridor N69, Noord-Brabant
Status: Lopend

De gebiedsontwikkeling Grenscorridor N69 bestaat niet alleen uit het aanleggen van een nieuwe weg, maar biedt ook kansen voor het omliggende plattelandsgebied. Lokale inwoners en ondernemers kunnen de LEADER-subsidie aanvragen voor initiatieven die het gebied aantrekkelijker maken en verbeteren.

Onlangs is een derde subsidieaanvraag positief beoordeeld: die van Arno van Son, voor de herontwikkeling van een cultuurhistorische boerderij tot multifunctionele accommodatie. Het vervallen gebouw in Valkenswaard, aan de rand van natuurgebied de Malpie, wordt een complex waar men straks kan logeren, recreëren, vergaderen en vooral leren over het agrarische bedrijf en de omliggende natuur.

Ouderlijk huis

Bij de omvangrijke verbouwing speelt het bijzondere historische karakter van de boerderij een grote rol. De gevel wordt gerestaureerd in de oude stijl zodat het aanzicht van de T-boerderij behouden blijft. Arno van Son: “De boerderij is mijn vader zijn ouderlijk huis, hij is hier gestart met een gemengd bedrijf. Begin jaren tachtig is hij zich gaan specialiseren in de varkenshouderij, een paar honderd meter verderop in de straat.” Niet alleen het agrarische karakter blijft behouden, de natuur en omgeving krijgen ook een grote rol in het nieuwe bedrijf van de familie van Son. Arno: “Bezoekers kunnen verblijven in één van de 8 à 9 appartementen die we gaan realiseren. Zo wordt het mogelijk om er meerdere dagen op uit te trekken. Zo kunnen recreanten echt genieten van de Malpie, een Brabantse Natuurpoort. Via de vele fiets- en wandelroutes kan je helemaal naar België.”

Spelenderwijs leren

Het is de bedoeling dat educatie en voorlichting de stadsmens dichter bij het platteland brengt. Dat begint al jong, als het aan Arno van Son ligt. “We gaan hiervoor de samenwerking zoeken met basisscholen en ondernemers in de omgeving. Ook willen we een interactieve app ontwikkelen, waarmee kinderen een speurtocht kunnen doen. Spelenderwijs leren ze zo over het agrarische bedrijf, de dieren en de natuur. We zetten speciale routes uit voor die tochten. Het is het plan daarbij aan te sluiten bij bestaande routes en apps, zoals de Ons Bos- app over De Groote Heide.” Voor kinderen is sowieso een speciale rol weggelegd in de toekomstplannen van Arno en zijn ouders. Er komt een flexibele kinderopvang voor gasten. Daar kunnen ook zakelijke gasten gebruik van maken. De multifunctionele accommodatie biedt namelijk ook de mogelijkheid tot vergaderen en teamuitjes op de hei. 

LEADER

Al die verschillende functies zette Arno van Son op papier, in een projectplan dat hij indiende voor de LEADER-subsidie. “Een intensief werk. De plannen bestonden gelukkig wel allemaal al in ons hoofd.” Van Son is blij dat hij in zijn zoektocht naar het vormgeven van zijn plannen, stuitte op de N69-plannen van de provincie. “Dat de sociale en educatieve functies die we bedacht hadden zó aansluiten bij de LEADER-criteria, was een heel gelukkig toeval.” Elly Trommelen, secretaris van de LEADER-commissie LAG beaamt dat: “De combinatie van gebouwrenovatie, multifunctionele bestemming en VR-beleving is innovatief en draagt bij aan de beleving van het buitengebied. Het project legt nieuwe verbindingen tussen stad en platteland. Ook creëert de samenwerking met andere bedrijven meerwaarde voor de omgeving.”

Elly Trommelen, Tel. 073 6808321
LEADER Grenscorridor N69