Natuur-inclusief met bomen

Uitvoeringsperiode: 01-01-2020 t/m 31-12-2022
Regio: Gelderland
Status: Lopend

 

Doel

Het project wil ondernemers inspireren en aanzetten tot investeren in agroforestry, in bomen, in planten tussen de bomen in de boomstroken, in notenbomen om zo bij te dragen aan natuurinclusieve landbouw, kringlooplandbouw, duurzame productie en zodanig dat die investering op termijn wordt terug verdiend.

In het project werken we aan bewustwording en kennisoverdracht op praktijkbedrijven met als resultaat dat teelt met bomen toeneemt in Gelderland en daarmee aan een duurzame, rendabele natuurinclusieve (kringloop) landbouw.

Aanpak

Telen met bomen is voor velen nieuw en dat betekent dat er een aantal belemmeringen overwonnen moeten worden. Dit project beoogt door kennisoverdracht, coaching, training en demonstraties deze belemmeringen voor ondernemers weg te nemen.

  1. Voorbereiding: werven van aspirant-telers via bekende kanalen voor het volgen van de trainingen en workshops. De beschikbare kennis wordt ontsloten en beschikbaar gemaakt voor de cursisten
  2. Uitvoering: de trainingen, workshops, demonstraties en excursies drie keer worden uitgevoerd in west-, midden- en oost Gelderland.
  3. Borging kennis: kennis wordt  geborgd door vastlegging van de ontsloten kennis in presentaties, cursusmateriaal, handleidingen en factsheets. Deze worden dan via diverse websites aangeboden en uitgereikt op bijeenkomsten.

Vanwege Covid-19 zijn een aantal fysieke bijeenkomsten omgezet naar online bijeenkomsten.

Website: www.cropeye.com

Bij de foto: toekomstig landschap

Projectleider

Projectleider
Ton Baltissen
Stichting CropEye
06 -1292 1072

Partner(s)

Partner(s)
LTO Noord
Mede financiering: LTO Noord fondsen