Ondernemend en toeristisch winkelhart Genemuiden (nr. 28)

Regio: Noord Overijssel, Overijssel
Status: Lopend

Het waterrijke landschap, de gedreven nijverheid en bewogen historie van Genemuiden in beeld brengen. Ze verbeteren de bebording en zo leiden ze de bezoekers richting het centrum langs routes waar (delen van) de historie zichtbaar is. Het centrum- en havengebied richten ze beter in om mensen een gastvrij ontvangst en verblijf te bieden. Door hun nijverheid, ambachten, historie en toekomst op te slaan in de petroleumkelder is deze voor een ieder toegankelijk.Geraamde  kosten €283.800 Leaderbijdrage €100.000

Karola Schröder, Tel. 06 22 49 60 25
LEADER Noord-Overijssel