Precisie technologische Ontwikkeling in Pootaardappelen (POP)

Uitvoeringsperiode: 01-07-2018 t/m 01-07-2021
Regio: Noord-Holland
Status: Afgerond

Beschrijving project (project is afgerond)

Probleem

De landbouw wordt steeds data-intensiever. Met die informatie kunnen agrariërs plaatsspecifiek de plantafstand variëren en toewerken naar een uniformer knolaantal over het gehele perceel. Voor rooivruchten (zoals de pootaardappel) zijn in het verleden oplossingen ontwikkeld, maar deze zijn nu gedateerd. De pootgoedteler heeft nog geen volledig inzicht in de opbrengstvariaties per strekkende meter.

Aanpak

  • Er wordt een proefopstelling gemaakt op een aardappelrooimachine voor het meten en presenteren van het oogstresultaat per strekkende meter. De opstelling maakt gebruik van computer vision (camera) technieken om de gevraagde meetgrootheden van de geoogste aardappelen te bepalen. Hierbij geeft de opstelling informatie over de netto-opbrengst, het knolaantal en de maatvoering van de geoogste aardappels.
  • De uiteindelijke proefopstelling zal via een aantal tussenresultaten bereikt worden.

Eindresultaat

Alle beoogde activiteiten en resultaten zijn uitgevoerd en behaald.  Na een eerste proefopstelling op labschaal in Wageningen is een proefopstelling op een aardappelrooimachine gemonteerd die gedurende drie oogstseizoenen (2019, 2020, 2021) in de praktijk tijdens het oogsten is getest en geoptimaliseerd. Met alle uitgewerkte meetgegevens van drie achtereenvolgende seizoenen concludeert de teler het volgende: Het systeem werkt overall goed en biedt veel perspectief om te worden ingezet om de beste teeltstrategie te bepalen. Kortom, de teler is in staat om naar de toekomst toe op basis van meetresultaten uit het verleden de juiste teeltstrategie te bepalen die tot de hoogste knolopbrengst leidt. Het betreft hier twee concrete proefopstellingen met camera's gekoppeld aan GPS en een computer en gemonteerd op een rooier. Dit heeft incl. de juiste software en deep learning data verwerking geleid tot een systeem en een proces dat functioneert onder open veld condities. Daarmee is in de praktijk proof of concept vastgesteld. Aan de hand van dit resultaat is het mogelijk om in de vervolgfase (na deze POP-3) met commerciële partijen een meetsysteem voor pootaardappeltelers te ontwikkelen om vervolgens op de markt te brengen (beschikbaar voor alle pootaardappeltelers).  

Publicaties

Een artikel is geplaatst om alle pootaardappeltelers te kunnen bereiken op de web site van Greenport Noord Holland Noord op 27 dec. 2021. zie: https://www.greenportnhn.nl/nieuws/pop3-project-precisietechnologie-pootaardappelen-sluit-af-met-prototype-en-veelbelovend

Middels het ter beschikking stellen van al de publicatie uitingen op de projectpagina van Amsterdam Green Campus: zie: https://amsterdamgreencampus.nl/precisie-technologische-ontwikkeling-in-pootaardappelen-pop/

 

https://www.nieuweoogst.nu/nieuws/2018/10/15/beter-pootgoed-met-inzet-precisietechnologie  

 

Projectleider

Projectleider
Niek Persoon
Amsterdam Green Campus
06 - 46 73 83 30

Partner(s)

Partner(s)
Corné Kempenaar / Hogeschool Dronten
Erik Pekkeriet / Wageningen Plant Research
Henk Geerligs / Maatschap H.V. Geerligs
Leendert Koolen / V.O.F. L.A. Koolen
Rian van Dam / Green Poort Noord-Holland- Noord
Universiteit van Amsterdam