Rassenveredeling zetmeelaardappelen: IDA

Uitvoeringsperiode: 16-03-2016 t/m 31-12-2020
Regio: Veenkoloniën
Status: Lopend

Beschrijving project

Probleem

De zetmeelaardappelteelt is een van de belangrijkste gewassen in de Veenkoloniën. De teelt is steeds intensiever geworden met alle gevolgen van dien voor ziektedruk en bodemvruchtbaarheid. Om de teelt ook in de toekomst gezond en rendabel te houden zijn nieuwe, duurzame aardappelrassen nodig.
Dat vraagt om een versnelde ontwikkeling van duurzame, robuuste aardappelrassen die een hogere opbrengst combineren met hogere resistentie tegen ziektes. Tevens  moeten deze aardappel toleranter zijn tegen abiotische stress met bovendien een goede kwaliteit en een hoge niveau van inhoudsstoffen zoals zetmeel, eiwitten en suikers.

Aanpak

De eerste resultaten laten zien dat door deze gehanteerde werkwijze de kans toeneemt op het vinden van rassen met een toegevoegde waarde boven het reeds bestaande  rassenassortiment.

  • Er zijn methoden ontwikkeld om complexe eigenschappen zoals suikergehalte genetisch te verklaren en het digitaal waarnemen en vastleggen van eigenschappen mogelijk te maken.
  • Een groot aantal klonen zijn genetisch geanalyseerd en een aantal nieuwe resistenties is in kaart gebracht.
  • Er is een groei in het aantal zaailingen en het aantal merkers voor de selectie op de gewenste eigenschappen.

Verwacht resultaat

De gebruikte aardappelrassen worden op een natuurlijke wijze veredeld, waarbij de bruikbare genen door middel van DNA-diagnosetechnieken snel gedetecteerd worden. Met die informatie kunnen gerichter nieuwe rassen ontwikkeld worden:

  • met een hoge mate van resistentie tegen belangrijke ziektes zoals aardappelmoeheid, wratziekte en Phytophthora;
  • die efficiënt omgaan met beschikbare meststoffen en mineralen;
  • met een hoge opbrengst onder de steeds verschillende omstandigheden.

 

Website
https://www.innovatieveenkolonien.nl/projecten-pop3-2016-2020/pop3

Projectleider

Projectleider
Johan Hopman
Averis Seeds B.V.
06-29595393

Partner(s)

Partner(s)
HZPC Holland B.V.