Routenetwerk in De Kempen voor ruiters en menners

Regio: Grenscorridor N69, Noord-Brabant
Status: Lopend

De Kempen, een prachtig gebied om te paard te verkennen. Steeds meer ruiters en menners komen naar het gebied en gaan hier op ontdekkingstocht. Alleen; in de praktijk voldoen bestaande routes niet.

Voor een werkend fijnmazig routenetwerk zijn investeringen nodig. Om de route te versterken, aantrekkelijker en veiliger te maken. Ondernemers en gemeenten deden voor een deel van de financiering succesvol beroep op LEADER. Een subsidieregeling voor initiatieven die het gebied aantrekkelijker maken en verbeteren.

De mooiste ruiterroute uitstippelen

Met een aaneengesloten netwerk van knooppunten kunnen ruiters en menners, net zoals bij wandel- en fietstochten, thuis al hun route uit stippelen. Zélf bepalen waar je begint en eindigt en hoe lang je tocht is. Dat is het idee. Het oorspronkelijke idee was van de werkgroep Bergeijk te Paard. Nu, jaren later, werken tien ondernemers uit de regio samen aan de uitvoering ervan. Ook wordt ingezet op een regiobrede marketing van het paardentoerisme. Steeds meer ondernemers, afkomstig uit de toeristische-recreatieve sector en de hippische branche, haken aan. Ook de gemeenten Bergeijk, Eersel, Waalre en Valkenswaard zijn bij het project betrokken.

Stimuleren van paardentoerisme

Het project moet leiden tot een fijnmazig knooppuntennetwerk. De ondernemers werken samen om het netwerk te realiseren en te co-financieren. Ze gaan ook flinke investeringen in hun bedrijven doen om zich (nog) meer op het paardentoerisme te richten. Denk bijvoorbeeld aan pleisterplaatsen, verblijfsaccommodaties voor mens en paard en ondersteunende voorzieningen voor horeca, recreatie en parkeren. Hiervoor doen ze deels een beroep op de LEADER-subsidie.

Parcours zonder hindernissen

De subsidie gaat niet alleen naar de aanleg van de route, maar vooral naar de uitbreiding en verbetering van de voorzieningen aan deze route. Schuilmogelijkheden, afrasteringen, wasplaatsen en paardenboxen; dat zijn het soort voorzieningen die de route en het gebied een stuk aantrekkelijker maken voor hippische toeristen. Een parcours zonder hindernissen, dat moet het gaan worden.

Parelketting

Voor LEADER is het vooral interessant dat het ruiter- en menroute knooppuntennetwerk de bedrijven als parels in een ketting aaneen rijgt door verbinding en samenwerking. Samen dragen de bedrijven bij aan versterking van het paardentoerisme in De Kempen. Ondernemers hebben volop ideeën en plannen: van een nieuwe rijhal of leslokaal voor trainingen en clinics, de bouw van B&B kamers, opslagplaatsen voor koetsen, tot de verbetering van hotelkamers.

Elly Trommelen, Tel. 073 6808321
LEADER Grenscorridor N69