Valorisatie Reststromen Groente en Fruit Biorefinery

Uitvoeringsperiode: 03-09-2018 t/m 03-07-2021
Regio: Noord-Holland
Status: Lopend

Beschrijving project

Probleem

Telers worden betaald op basis van opbrengst door de groentesnijders. Groente die niet geschikt is voor de groentesnijder wordt doorgeschoven naar de teler. Het gaat dan bijvoorbeeld om groente waar verkleuring optreedt, waar butsen in zitten of waar al rot-verschijnselen aantoonbaar aanwezig zijn. Het kost de telers gemiddeld 35,00 euro per ton om restgroenten te transporteren naar een composteerder / vergister.

Aanpak

  • Literatuuronderzoek naar de samenstelling van groentestromen (zoals paprika, broccoli en tomaat) en verder een marktverkenning naar de functionele ingrediënten / grondstoffen in voedingsproducten op basis van groentemengsels. Welke grondstoffen en additieven zitten er in deze producten [=afgekeurde reststromen?].
  • Het toetsen van de theoretische kaders via analyse onderzoek en fermentatie op labschaal. Inventarisatie van de waardevolle componenten / E-nummers die in de reststromen zitten en welke gemaakt kunnen worden via fermentatie.
  • Het opzetten van een aantal pilot-experimenten voor verschillende groentemixen. Ook het opzetten van een opwerkingsproces voor restwater.
  • Het maken van een business case voor de coöperatieve onderneming die een verwaardingsfabriek gaat opzetten en een business case vanuit het perspectief van de teler.

Verwacht resultaat

Het op lange termijn elimineren van reststromen in de groente (en fruit)teelt door aan te tonen dat deze gemengde reststromen kunnen worden opgewerkt tot vermarktbare voedingsproducten (groentemengsels) met een toegevoegde waarde.

 

Website
http://amsterdamgreencampus.nl/

Projectleider

Projectleider
Niek Persoon
Amsterdam Green Campus
06 - 46 73 83 30

Partner(s)

Partner(s)
Dirk Kramer / G. Kramer & Zonen B.V.
Jeroen Hugenholtz / Universiteit Wageningen
Koen Dittrich / Hogeschool Dronten
Leon Barendse / Barendse-DC II B.V.
Rian van Dam / Stichting Greenport NHN,