Van waterrecreatie Dalfsen naar Noaberschap Vechterweerd (nr. 29)

Regio: Noord Overijssel, Overijssel
Status: Lopend

De doelstelling van het project is het op de kaart zetten van de (water)recreatie in Dalfsen en in het Vechtdal. De ambitie blijkt uit de korte termijn waarop men dit probeert te realiseren en in te spelen op de veranderende markt die is ontstaan door Corona. Men wil hiermee niet alleen een impuls geven aan de eigen bootverhuur, maar ook (water)recreatie in Dalfsen en in het Vechtdal meer op de kaart zetten.” De Vecht is de verbindende factor tussen ons en de samenwerkingspartners in noaberschap Vechterweerd. Uit ervaring weten wij dat samenwerken meer oplevert. Zeker in een tijd waar financiële middelen minder voorhanden zijn, bereik je samen meer”.

Geraamde kosten € 123.927 Leader bijdrage € 49.570

Karola Schröder, Tel. 06 22 49 60 25
LEADER Noord-Overijssel