Vooruit met de bok

Uitvoeringsperiode: 01-02-2017 t/m 01-12-2018
Regio: NL-113 Overig Groningen
Status: Afgerond

Beschrijving project (project is afgerond)

Probleem

Wil men geitenmelk voor de melk en de kaas, dan moeten er lammeren geboren worden. De helft van de lammeren is bok, en die geven geen melk. Het voeren en stallen kost bovendien meer dan hun vlees opbrengt omdat in Nederland niemand dat vlees wil.
Pasgeboren bokjes groeien daarom niet op een boerderij, zij gaan al heel snel naar een opfokker. Het dier is omdat het toevallig een bokje is, dus het haasje. Na zes weken worden de jonge bokjes geslacht en het vlees wordt verwerkt tot diervoeder of geëxporteerd naar Zuid-Europa. Zonde, want het is goed vlees.

Aanpak

  • Biologische melkgeitenhouders Tuenter uit Groningen en Pronkjewail uit Drenthe werken samen om bokken van de eigen en andere bedrijven biologisch op te fokken en te vermarkten. Op basis van markt- en consumentenonderzoek worden producten ontwikkeld om bokkenvlees te verwaarden en de afzet van biologisch boklamsvlees te organiseren.
  • De organisatie van allerlei activiteiten moet zorgen voor een kentering in de waardering van bokjesvlees.

Eindresultaat

Doel van het project was om de bokjes geboren op de biologische melkgeitenbedrijven op te fokken en te vermarkten in het biologische segment. Waardoor het imago van de biologische geitensector behouden blijft en gelijktijdig een duurzaam verdienmodel wordt gecreëerd. Doordat het gelukt is een samenwerkingsverband op te richten waar 80% van de biologische geitenhouders van Nederland aan deelneemt is het gelukt om draagvlak onder de geitenhouders te creëren. Hiermee laten ze als sector zien dat ze iets aan het ‘bokjesprobleem’ willen doen.

Het beoogde resultaat rond de afzet is dat in 2020 50% van de bokjes biologisch opgefokt en afgezet wordt met een groeimodel van 10% in 2018, 20% in 2019 en 50% in 2020. In 2018 is meer dan 10% van de bokjes van de deelnemers via het samenwerkingsverband verkocht. De prijs die aan de deelnemers betaald kon worden was kostendekkend. Voor een duurzaam verdienmodel zijn echter meerdere jaren nodig. Hier zal het samenwerkingsverband de komende jaren aan blijven werken.

Website 
https://www.snn.nl/vooruit-met-de-bok 

https://www.biogoatmeat.nl/onze-boeren/

Projectleider

Projectleider
Hielke Tuenter
Agro Service Tuenter
06 - 41 14 08 81

Partner(s)

Partner(s)
Pronkjewail melkgeiten