WeedBuster

Uitvoeringsperiode: 01-10-2019 t/m 30-06-2022
Regio: NL-230 Flevoland
Status: Lopend

Projectbeschrijving

Probleem

Het inzetten van arbeiders voor het wieden van onkruid heeft meerdere nadelen: hoge kosten, gemist onkruid, beschikbaarheid van werknemers en geen 24/7 beschikbaarheid van werknemers.  Bovendien moet een alternatief ontwikkeld worden op de inzet van herbiciden.

Aanpak

Het project bestaat uit het ontwikkelen en valideren in operationele omgeving van een prototype robot die automatisch onkruid herkent en wiedt. Het project is opgedeeld in verschillende activiteiten: het destructiemechanisme, het onkruiddetectiemodel, de robotarm met aansturingssoftware, het zelfrijdend solar aangedreven voertuig en de testfase.

Doel

Het ontwikkelen, testen en valideren van een robot die automatisch jong onkruid herkent en wiedt. Een destructiemethode, herkenningsmodel en robotarm worden ontwikkeld en geïntegreerd op een speciaal hiervoor te ontwikkelen Andela Solar Weeder, een wiedkar die rijdt op zonne-energie. De tests zullen plaats vinden op de akkers van Poppe Landbouw.

Websites:

https://www.andela-tni.nl/nl/

http://www.poppelandbouw.nl/

Projectleider

Projectleider
Paul Andela
Andela Techniek & Innovatie B.V.
06 -1295 3587

Partner(s)

Partner(s)
Poppe Landbouw