Zeeuwse Zilte Teelt 2.0

LEADER Zeeuws-Vlaanderen
Regio: Zeeuws-Vlaanderen, Zeeland
Status: Lopend

Emmadorp Zeeuws-Vlaanderen - Met het optimaliseren van de huidige zilte teeltechnieken van traditionele en exclusieve gewassen kan Saeftinghe Zilt haar koppositie als pionier behouden en het bedrijf uit laten groeien tot een autoriteit op het gebied van zilte teelten en toepassingen.

De bedrijfsactiviteiten leveren hoogwaardige kennis op die bijdragen aan de innovatiekracht en economische ontwikkeling van Zeeland en de problematiek rondom verzilting in Nederland en de rest van de wereld. LEADER wordt aangewend voor onderzoek naar de jaarrond teelt onder beschutte omstandigheden, teelt professioneel opzetten en kennis delen met relevante partijen in binnen-en buitenland.

Aan de ene kant gaat het om reeds bestaande gewassen die op grotere schaal kansen bieden in verziltingsgevoelige gebieden (aardappelen) en aan de andere kant om nieuwe gewassen die in een niche markt voorzien (zee groenten, zoals o.m. zeekool, zeevenkel, oesterblad, lamsoor en zeekraal). De nadruk ligt op de zee groenten. Daarnaast worden ook de traditionele gewassen getest/geteeld op zoute gronden, zoals de zilte aardappel.

Anne Schreurs, Tel. 06 25 72 65 19
Marloes Slaakweg, Tel. 06 21 12 48 07
LEADER Zeeuws-Vlaanderen