POP3-projectenoverzicht

Laatst bijgewerkt: 23-03-2023
LEADER-gebied
Project Omschrijving
Beleef de Vecht, Ommen (nr. 4) Leader draagt bij aan de inrichtring van het gebied voor de recreatieactiviteiten, de verblijfsaccommodaties, de promotie en de marketing
Beleefboerderij Stadszicht, Zwolle (nr. 1) Biologische melkveehouderij/ zorgboerderij Pelleboer heeft een oude leegstaande boerderij aan de rand van de Vinexwijk Stadshagen in Zwolle aangekocht om daar een beleefboerderij te realiseren.
Beleving en onderwijs op circulaire boerderij van de toekomst (nr. 24) Boer Back wil kennis delen, transparantie geven, beleving en onderwijs bieden op zijn circulaire boerderij. Boer Back wil jongeren laten profiteren van het moderne boerenleven met automatisering en robotisering en consumenten luxe laten genieten van een ‘living lab’ omgeving. Geraamde kosten €364.039 Leader bijdrage €100.000 Facebook
Botterwerf Vollenhove (nr. 21) Al vele jaren bestaat bij de Stichting ‘t Venose Skutien de wens om een eigen werf aan het water te hebben nabij de kern van Vollenhove. Met de bouw van een botterwerf op deze locatie verkrijgt de originele botter VN66 een vaste uitvalsbasis. Van hieruit kunnen de restauratiewerkzaamheden en het reguliere onderhoud plaatsvinden. Tevens kunnen bezoekers worden ontvangen en kan uitleg worden…
De Boergondiër de Krim (nr. 35) Het recreatieconcept Boer-inn verbindt vanuit circulaire principes de verblijfsrecreatie, dagrecreatie, cultuur, horeca, natuur en de agrarische sector in het Vechtdal en Noord Overijssel. Bewoners en bezoeker kunnen van verblijf naar verblijf trekken en men kan op een bijzondere en unieke manier kennis van de agrarische sector en cultuurhistorie van het Vechtdal vergaren, in de vorm van…
De smaak van noaberschap Vechterweerd Dalfsen (nr. 14) Vechterweerd is een bijzondere plek langs de Vecht, tussen Dalfsen en Zwolle, die door een aantal buren extra aantrekkelijk wordt gemaakt. Een zorgboerderij, een natuurlijk waterwingebied, een sluiscomplex en een boerencamping met theetuin willen samen een mooi pleisterplaats worden langs een druk gebruikte fietsroute. Elk met eigen activiteiten, maar samen de bijzondere plek Vechterweerd.
De Trailer Zwolle (nr. 23) Het Zone.college start komend schooljaar met de inzet van een mobiele lesruimte om studenten en docenten naar bedrijven en organisaties op het platteland te brengen. Hierdoor leren studenten en bedrijven/organisaties elkaar kennen en dit levert, naast authentieke lessen, ook stageplaatsen en afstudeeropdrachten op, terwijl dit anderzijds banen op het platteland genereert alsmede de innovatie…
De vechtzomp van Dalfsen (nr. 13) De Overijsselse Vecht was in vroegere dagen een belangrijke transportader tussen Duitsland en Nederland. De goederen werden vervoerd met zompen, boten die goed over de dynamische regenrivier konden varen.
Giethoorn Guided Bustours (nr. 5) Het druk bezochte Giethoorn grenst aan het Nationaal Park Weerribben Wieden. Om toeristen langer in het gebied te houden maar meer de spreiden en kennis te laten maken met het Nationaal Park, gaat een tweetal ondernemers Guided Bustours ontwikkelen, speciaal gericht op buitenlandse gasten.
Grammofoonmuseum Nieuwleusen (nr. 34) Het grammofoonmuseum wordt vernieuwd en ontwikkeld tot toeristische en culturele trekpleister voor doelgroepen die jaarrond in de regio willen recreëren. Het museum fungeert als katalysator voor regionale gebieds- en aanbodontwikkeling: naast de museumfunctie komt er een arrangementen- en evenementenorganisatie, die samen met 5 toeristische en/of culturele partners activiteiten gaat organiseren.…
Hasselt Hanze Bedevaart (nr. 2) De historische stadje Hasselt heeft een bedevaart-geschiedenis en maakte deel uit van middeleeuwse Hanzeverbond.
ICT en onderwijs Hardenberg (nr. 7) ICT-bedrijven in Hardenberg hebben moeite om goed personeel te werven en te behouden om hun markt in de regio Hardenberg goed te bedienen.
Idyllisch Reestdal (nr. 26) Reestdal Idyllisch beekdal voor fijnproevers' is een project integrale gebieds- en bestemmingsontwikkeling voor het Overijsselse Reestdal. Ondernemers, cultuurorganisaties, natuurpartijen, overheden en organisaties uit de vrijetijdseconomie slaan de handen ineen om samen een strategische visie te ontwikkelen, gastheerschap te versterken en aanbod te realiseren en te vermarkten gericht op…
Insectenexpeditie Reestdal (nr. 15) Twee verblijfsrecreatieondernemers in Rheeze en Balkbrug bouwen origineel ontworpen insectenlodges waarin gasten de ‘wereld van insecten’ kunnen beleven
Kastanjehof 2.0 (nr. 10) In het centrum van Hardenberg wordt een oude school getransformeerd tot een broedplaats waar startende ondernemers en studentondernemers kansen krijgen om ondernemer te worden.
Klimbos Heidepark Lemelerveld (nr. 17) Met het vernieuwd ontwikkelde klimbos bij Natuurbad Heidepark wordt het dagrecreatieve aanbod uitgebreid. Natuurbad Heidepark kan fungeren als aanjager voor de dagrecreatieve sector.
MFA de Krim (nr. 22) De bouw van een nieuw MFA is onderdeel van de dorpsvisie geïnitieerd vanuit Plaatselijk Belang De Krim. Hierdoor is er een carrousel op gang gekomen om de leefbaarheid en de sociale vitaliteit in De Krim in stand te houden. Een belangrijke pijler is de toekomst en leefbaarheid voor jeugd en jongeren door het aansluiten van de basisschool en bibliotheek bij de MFA, het realiseren van woningbouw…
Off the Grid Homes (nr. 8) Een gespecialiseerd bedrijf in bijzondere design huisinrichting gaat samen met Landschap Overijssel een tweetal kleinschalig vakantiehuisjes realiseren die op heel bijzondere locaties in de natuurgebieden van Landschap Overijssel ‘off the grid’ een hele bijzondere vakantiebeleving bieden.
Ondernemend en toeristisch winkelhart Genemuiden (nr. 28) Het waterrijke landschap, de gedreven nijverheid en bewogen historie van Genemuiden in beeld brengen. Ze verbeteren de bebording en zo leiden ze de bezoekers richting het centrum langs routes waar (delen van) de historie zichtbaar is. Het centrum- en havengebied richten ze beter in om mensen een gastvrij ontvangst en verblijf te bieden. Door hun nijverheid, ambachten, historie en toekomst op te…
Openluchtmuseum Vechtdal PROEF (nr. 33) Samen streven projectpartners naar een sterke verbinding tussen water, land en haar producten. Door het inzetten van een innovatief communicatiemiddel, die de Vechtdal producten beter  samenbrengt en daarnaast gebruik te maken van duurzame vervoersmiddelen kunnen, in samenwerking met andere ondernemers uit verschillende sectoren onderscheidende arrangementen gemaakt worden, gebundeld in het…
Paviljoen Zwemlust Vollenhove (nr. 18) Nabij camping ’t Akkertien wordt aan de voormalige Zuiderzee het Stadsstrand Vollenhove gerealiseerd. Met dit plan keren die glorieuze stranddagen terug naar het oude Zuiderzeestadje Vollenhove. Naast het strand wordt het voormalige strandpaviljoen Zwemlust in ere hersteld.
Speelnatuur in Ommermars (nr. 25) Samen met de grondeigenaren Stichting Heidehof en Staatsbosbeheer en gemeente Ommen wordt een nieuw natuurbelevingsgebied bij de kern Ommen gerealiseerd. De Stichting Ommermars is verantwoordelijk voor het realiseren van het onderdeel “speelnatuur” van het inrichtingsplan. Geraamde kosten € 254.580 Leader bijdrage € 100.000
Staphorst een cultuurhistorisch dorp waar je neerstrijkt (nr. 30) Het doel van dit project is om door het oprichten van een stichting van Staphorst een bewuste bestemming te maken, waar men profiteert van toerisme en recreatie, zonder dat de leefbaarheid daar onder te lijden heeft. Deze Stichting voert een reeds ontwikkelde gebiedsvisie uit, legt verbindingen, ontwikkelt een toeristische identiteit en producten en versterkt de Marketing. Geraamde kosten € 250.…
Steenwijk Vestingstad (nr. 20) Het probleem is dat Steenwijk zich momenteel zeer amper profileert als een aantrekkelijke bestemming voor een cultureel dagje-uit. Er worden bijna geen toeristische producten aangeboden zoals themaroutes en informatiebrochures (print/online) die de historie, verhalen en bijzondere plekken van de stad ontsluiten. Toeristen en inwoners in de omliggende regio raken hierdoor niet bekend met het…
Uw Stadsboer, 'power to the channel'! (nr. 12) In Zwolle wordt een keten opgezet van producenten van biologische streekproducten, met name vlees en zuivel, die via verschillende vernieuwde afzetkanalen een korte lijn tussen producent en consument gaat maken.
Van waterrecreatie Dalfsen naar Noaberschap Vechterweerd (nr. 29) De doelstelling van het project is het op de kaart zetten van de (water)recreatie in Dalfsen en in het Vechtdal. De ambitie blijkt uit de korte termijn waarop men dit probeert te realiseren en in te spelen op de veranderende markt die is ontstaan door Corona. Men wil hiermee niet alleen een impuls geven aan de eigen bootverhuur, maar ook (water)recreatie in Dalfsen en in het Vechtdal meer op de…
Vechtdal en IJsseldelta Boert Bewust (nr. 19) Boert Bewust is een concept waarbij een collectief van agrarische ondernemers een beweging van verbindend ondernemen creëert en dit gezamenlijk uitdraagt op streekniveau. Daarbij gaan boeren, tuinders en actoren in de samenleving met elkaar in gesprek over maatschappelijke thema’s om elkaar beter te begrijpen en een basis te leggen om te komen tot oplossingen die gedragen worden door de streek.…
Vechtfloat (nr. 31) Vechtfloat biedt een totale waterrecreatiebeleving met duurzame en herkenbare verhuurbootjes en thematische belevingsarrangementen. De arrangementen zijn te boeken op het interactieve online Bootplatform Vechtfloat Overijssel, wat tevens fungeert als middel om samenwerkingen te bundelen en te vermarkten i.s.m. Vechtdal Marketing. Het platform komt tot stand samen met recreatieondernemers en een…
Vechtliner Ommen (nr. 3) Rederij Peters uit Ommen brengt een ‘hop on-hop off’ boot in de vaart die dagelijks meermaals heen en weer vaart tussen Vilsteren en Junne, een traject van ruim 20 kilometer.
Vechtzomp Ommen (nr. 16) Stichting Vechtzomp Hanzestad Ommen is een stichting met een bestuur van 3 personen die hun werkzaamheden geheel belangeloos verrichten. Er is sprake van een gelaagd bestuur. Een beleidsbepalend en besluitvormend bestuur, dat is ingeschreven bij de KvK. En een uitvoerend orgaan dat de feitelijke activiteiten coördineert en uitvoert. De voorzitter van het dagelijks bestuur is ook aansturend voor…
Verrukkelijk Vechtdal next level (nr. 11) Producenten van streekproducten, retail, horeca en toeristische bedrijven hebben de handen ineen geslagen om Vechtdal-streekproducten gezamenlijk meer over het voetlicht te brengen.
Vorstelijk kamperen Vechtdal (nr. 6) In het Overijssels Vechtdal, dat rijk is aan kastelen en landgoederen, gaat een drietal ondernemers logiesaccommodaties aanbieden op het thema ‘vorstelijk kamperen’ waarbij de beleving van kastelen in het verblijf tot uitdrukking komt.
Waterrecreatie IJsseldelta (nr. 32) Het project ‘Waterrecreatie IJsseldelta’ versterkt én verbindt de recreatiesector van de IJsseldelta en Kampen met elkaar, waardoor de IJsseldelta een unieke waterrecreatiebestemming wordt. In dit project realiseren verschillende recreatieaanbieders, agrarische ondernemers, natuur en cultuur, aanbod op het gebied van waterrecreatie in de IJsseldelta; een watertaxi brengt de inwoner en bezoeker op…
Watersportdorp in de IJsseldelta Zwartsluis (nr. 27) Zwartsluis ligt in een échte watersportregio en maakt deel uit van het Nationaal Park Wieden en Weerribben en van het Nationaal Landschap IJsseldelta. Zwartsluis heeft nautische kernkwaliteiten. Deze komen voort uit de scheepvaartgeschiedenis. Ze kiezen ervoor om deze thema’s verder te ontwikkelen. Ze willen het (toeristisch) centrum aantrekkelijk maken en houden. Door de kernkwaliteiten te…
Zorgeloos genieten in een ongehinderd Vechtdal (nr. 9) Op initiatief van het regionaal toeristisch marketingbureau van het Vechtdal Overijssel heeft een groot aantal toeristische bedrijven (verblijfrecreatie horeca) en zorgorganisaties de handen ineen geslagen om het Vechtdal te presenteren als een vakantiegebied waar mensen met een beperking of zorgvraag ook volop van hun vakantie kunnen genieten. Bedrijven zorgen voor goede voorzieningen en…